Voiko alkoholisti olla hyvä vanhempi?

Jos siis puhutaan perheenisästä - ja perheenäidistä. Lapset on siinä kokoajan, eikä lapsivapaita päiviä/viikkoja ole.
Mitä mieltä olette?

Hei mamma -94.
Olen Kotikanavalla lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaisena keskustelemassa Vanhemmuuden teemaviikkojen ajan. Kysymyksesi on erittäin hyvä ja tärkeä ja siitä on liian vähän keskustelua verrattuna siihen, että alkoholi kuuluu monen lapsiperheen elämään tavalla tai toisella. Kysymyksesi on lyhyt mutta laaja, johon en osannut kirjoittaa lyhyttä vastausta.

Kirjoitat ilmeisesti läheisen näkökulmasta, koska kirjoitat tänne Kotikanavalle. Vanhemman juominen voi olla joko vähäistä aikuisten kesken tapahtuvaa juomista tai runsasta, säännöllistä lasten läsnäollessa tapahtuvaa juomista ja kaikkea tältä väliltä. Alkoholistin juominen on riippuvuustasoista ja pakonomaista juomista. Tämänkaltainen juominen menee monien perheen tarpeiden edelle. Alkoholismi ei synny hetkessä ja juominen voidaan kokea perheessä tavallisena tapana. Tosiasia kuitenkin on, että äidin tai isän runsaasta juomisesta koituu lapsille, vanhemmuudelle ja parisuhteelle aina haittoja. Selvinpäin vanhempi voi kuitenkin olla hyvä vanhempi alkoholismista huolimatta. Juominen voi olla kausiluonteista, jolloin hyvästä vanhemmuudesta tulee ristiriitaista lapsen ja toisen vanhemman näkökulmasta. ”Hyvät ja pahat ajat” alkavat riidellä keskenään ja toinen vanhempi voi alkaa punnitsemaan mikä elämässä on tärkeää ja katsoa asiaa lasten näkökulmasta.

Lasten näkökulmasta on tärkeää se, että perheessä toinen vanhempi on selvinpäin. Tämä on usein raskas rooli, johon kuuluu paljon vastuun kantamista ja huolta, pettymyksiä, häpeää, väsymystä, normaaliuden hämärtymistä ja murskattuja unelmia. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tosi tärkeää. Kuvaamasi tilanne on ilmeisesti sellainen, että lapset ovat toisen vanhemman vastuulla koko ajan, koska kerrot, ettei lapsivapaita päiviä tai viikkoja ole. Mikäli lapsia ei voi huoletta jättää toisen vanhemman vastuulle tämän juomisen vuoksi, voi lastenhoitoon kysyä apua muualta. Mikäli toisen juominen on perheessä salattua, avun pyytäminen voi tuntua vaikealta. Se kuitenkin kannattaa! Alkoholismi ja häpeän tunne kulkevat käsi kädessä ja häpeän tunnistaminen voi olla vaikeaa. Salailu liittyy juuri tähän ja salailu tavan ymmärtäminen osana päihdekulttuuria voi auttaa itseä puhumaan asiasta jollekin ulkopuoliselle.

Lapset ovat äärimmäisen hyviä sopeutujia ja moni lapsuutensa alkoholismin varjossa viettänyt kertoo, että vanhemman/vanhempien juominen on jättänyt jälkensä heihin. Tällaisia jälkiä ovat esimerkiksi ihmisten tarkkailu ”hyvät tuntosarvet”, luottamuspula ihmissuhteissa, kiltteys ja välttelykäyttäytyminen. Lapset usein vetäytyvät omiin oloihinsa vanhempien juodessa. Tämä voi tuoda vanhemmille kuvan siitä, että lapset pärjäävät ja viihtyvät itsekseen, eikä heidän juominen haittaa lasta. Pienen lapsen kohdalla juova vanhempi voi ajatella, ettei lapsi huomaa tai tiedä juomisesta.

Hyvä vanhemmuus voi olla myös monenlaista. Yksi tärkeimmistä lapsen terveen psyykkisen kehityksen mahdollistajista on hyvä suhde vanhemman kanssa. Siihen kuuluvat vanhemman antama hoiva ja huolenpito, läheisyys, arjen ennakoitavuus ja kodin yleinen ilmapiiri. Äidin tai isän runsas juominen vääjämättä heikentää näitä asioita. Kun asiaa on kysytty lapsilta, he kertovat viettävänsä mieluummin aikaa selvän vanhemman kanssa. Lapset huomaavat pienenkin humalan ja vanhemman muuttunut käytös tuntuu hämmentävältä. Juomiseen ei tarvitse liittyä sammumista tai väkivaltaa, vaan pienemmätkin asiat tuntuvat epämukavilta. Humalassa vanhempi voi myös tehdä lupauksia, joita ei pysty krapulan ja väsymyksen vuoksi toteuttamaan. Lapset kokevat jatkuvia pettymyksiä. Hyvä vanhempi osaa katsoa asioita lapsen näkökulmasta ja huomioida tämän tarpeita. Alkoholisti vanhempi voi myös raitistua ja luoda uudelleen suhdetta lapsiin ja puolisoon.

Jäin miettimään miksi asiaa pohdit? Olinko ymmärtänyt kysymyksesi oikein ja saitko tästä vastauksen kysymykseesi? Kommentoikaa muutkin, mitä ajatuksia teillä tulee.