Vertaistuki.

Kaikkien vertaistukiryhmien toiminta perustuu ryhmäläisten tasapuolisuudelle, täydelliselle luottamukselle ja nimettömyydelle. Kaikki osallistujat tulevat aina turvallisesti kuulluiksi, ymmärretyiksi ja ehdoitta hyväksytyiksi. Ryhmässä pystyy hyödyntämään samassa elämäntilanteessa olevien tietoa ja kokemusta. Parhaassa tapauksessa päästään vuorovaikutukseen, jossa kuuntelemisella, ymmärtämisellä ja toistensa tukemisella on merkittävä positiivinen vaikutus ryhmäläisen elämässä.

Huumeriippuvuus on aina koko perhettä ravistava kriisi, epätoivo valtaa perheen arjen ja perheenjäsenet alkavat oireilla eri tavoin, näin ollen se on vakava uhka koko perheelle. Huumeongelmat ovat nykyään valitettavasti arkipäiväistyneet. Huumeiden käyttäminen ei ikinä ole vain yksityisasia.

Vertaistuki on parhaimmillaan ammattiapua erinomaisesti täydentävää tukea. Toki monelle vertaistuki on ainut tukimuoto, ja toiselle ammattiapu on parasta tukea. Kuunteleminen ja asioiden realisoiminen ryhmässä viestittää hyvää ymmärrystä ja myötäelämistä sekä empatiakykyä ja toivoa.

Vertaistuella pyritään yhdessä löytämään kulloinkin vallitseviin ongelmiin ratkaisuehdotuksia. Joskus jo pelkästään ulkopuoliselle puhuminen auttaa vaikeassa tilanteessa olevaa läheistä, selkiyttämään omia solmuun menneitä tunteita, ajatuksia ja toimintatapoja.

Myös täällä Vilpolassa ollaan kaikkia teitä läheisiä varten! Kysykää, puhukaa, avatkaa omia ajatuksia, ja jatketaan siitä yhdessä!

Terveisin
Johanna