Vertaistukea lapsensa päihdekuoleman kokeneille, syksy 2018

Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat menettäneet nuoren tai aikuisen lapsensa päihdekuoleman kautta.

Ryhmä alkaa 2.10.2018. Ryhmä kokoontuu 15 kertaa tiistaisin klo 16.30–18.30.
Muutaman kuukauden kuluttua ryhmän päättymisen jälkeen pidetään lisäksi yksittäinen jatkotapaaminen. Ryhmä kokoontuu Irti Huumeista ry:n toimitiloissa, Länsi-Pasilassa, käyntiosoite on Fredriksberginkatu 2, 3. krs.

Tavoitteena on
· Äkillisen menetyksen aiheuttamien tunteiden ja kokemusten käsitteleminen luottamuksellisessa
vertaisryhmässä
· Kriisin pitkittymisen ja sairastumisen ehkäiseminen
· Selviytymiskeinojen ja voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen ja uusien näkökulmien
löytäminen

Sisältöjä
Sisällöissä otetaan huomioon osallistujien toiveet ja odotukset.
· traumaattinen/äkillinen menetys, kriisin vaiheet, surussa eläminen
· menetyksen merkitys ja vaikutukset
· keho ja mieli surussa
· sosiaalinen tukiverkosto, muut läheiset
· muistelu
· voimavarat ja selviytymiskeinot
· toivo, oikeus hyvään oloon ja tulevaisuuteen

Menetelmät
Ryhmä pohjautuu ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen.
· Ryhmäkeskustelut—myös pienryhmissä tai pareittain
· Lyhyet alustukset

Ryhmän järjestävät yhteistyössä Irti Huumeista ry ja Suomen Mielenterveysseura.
Ryhmä on osallistujilleen maksuton, sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Hakeminen ja lisätiedot
Lähetä kysymyksesi tai yhteystietosi ja hakutoiveesi sähköpostitse ryhmatoiminnat@mielenterveysseura.fi tai soita puh. 040 173 2040.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää Webropol-lomakkeen. Linkki Webropol-lomakkeeseen löytyy osoitteesta www.mielenterveysseura.fi > tukea ja apua > ryhmissä, kunkin kurssin ja ryhmän kohdalta