Tervetuloa osallistumaan kyselyyn!

Olemme toteuttamassa kyselytutkimusta rahapeliongelmien tuki- ja hoitopalveluihin hakeutumisesta ja niiden käytöstä. Toivoisimme, että voisitte käyttää hieman aikaanne, vain 5-10 minuuttia, kyselyyn vastaamiseen. Sekä rahapelaajat että rahapelaajien läheiset voivat vastata kyselyyn. Kyselyyn vastataan täysin nimettömänä, eikä vastauksia voida mitenkään yhdistää yksilöihin. Huomioithan kuitenkin, että tallennamme vastauksesi tutkimus- ja kehittämistyötä varten. Vastaukset tuottavat erittäin arvokasta tietoa tuki- ja hoitopalveluiden parantamista varten.

Tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten kokemuksia rahapeliongelmien tuki- ja hoitopalveluiden löytymisestä, niihin hakeutumisesta, hoitoon pääsystä, jonotuksesta, ja hoidon asianmukaisuudesta. Kiinnostuksen kohteena ovat myös paikkakuntien väliset erot asiakkaiden kokemuksissa, ja se, onko vastaaja itse rahapelaaja vai rahapelaajan läheinen. Nykyinen ymmärryksemme rahapeliongelmien tuki- ja hoitopalveluiden käytöstä vaatii monilta osin tarkennusta ja syventämistä – tutkimuksen tarkoitus on vastata tähän tarpeeseen ja luoda tarkempi kuva palveluiden toimivuudesta, käyttökelpoisuudesta ja koetusta hyödystä. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää tuki- ja hoitopalveluiden kehittämisessä sekä hoidon saatavuuden että sisällön suhteen.

Kysymykset koskevat viimeisintä kertaa, kun hakeuduit tuki- tai hoitopalveluihin (paitsi kysymyksessä 6, jossa pyydetään arvioimaan ensimmäistä avunhakukertaa). Kyselyssä on myös avovastauksia, vastaathan näihin siten, että vastauksistasi ei voi päätellä henkilöllisyyttäsi.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Peliklinikan, Sosped-säätiön Pelirajaton toiminnan, A-klinikkasäätiön Päihdelinkin Hertta ja Valtti -palveluiden, ja alueellisten Tilttien kanssa. Tutkimustulokset julkaistaan marras-joulukuussa Peliklinikan ja Peluurin www-sivustoilla.

Kyselyyn tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/Tukijahoito2022

Lisätietoja kyselystä:

Erikoistutkija Jussi Palomäki, Peliklinikka/HUS
040-593 7242
jussi.palomaki@hus.fi
peliklinikka.fi