RETKAHDUKSESTA... tietoa siis...

[b][size=125]Retkahduksen dynamiikka[/b][/size]

Relapsi on ratkaisevan tärkeä kysymys,joka usein ymmärretään väärin, jopa päihdeongelman hoidon ammattilaisten keskuudessa.

Relapsi on hyvin tavallista aineista riippuvaisten keskuudessa. Sitä voi esiintyä ja sitä esiintyy. Se on osa kemiallisen riippuvuuden sairautta. Useimmat kemiallisesti riippuvaiset ihmiset eivät pysty toipumaan, huolimatta parhaista yrityksistään. Myös hoidon ammattilaiset seuraavat vierestä, täysin avuttomina, koska he tuntevat syyllisyyttä tai vihaa siitä, ettei heidän hoitonsa tai ehkäisyvalistuksensa (ennakoiva ohjauksensa) ole ollut menestyksellistä.

Tämä luku on tarkoitettu valottamaan relapsin prosessia ja antamaan suuntaviivoja käytännön menetelmien luomiseen relapsipotilaiden hoidossa.

[b]Mikä on retkahdus?[/b]

Tavallisesti relapsilla ymmärretään tapahtumaa, kun otetaan ryyppy tai huumetta hoitoa seuranneen raittiin jakson jälkeen. Tosiasiassa se ei ole pelkkä tapahtuma, jolloin otetaan huumetta tai alkoholia raittiin jakson jälkeen. Se ALKAA paljon aikaisemmin. (IMHO, mä ymmärsin, et ihmiset puhuvat RETKAHDUKSESTA, vaikka monilla täällä kyseessä olisikin RELAPSI, joka selitetään tässä.)
Relapsi on PROSESSI, joka luo asteittain ylivoimaisen tarpeen käyttää ainetta. Tätä PROSESSIA kutsutaan “RELAPSIN DYNAMIIKAKSI”. (IMHO : meillehän Tuomo esitti kysymyksen “petaammeko retkahduksen?” ja tässähän se on sitten selitettykin!)

Kemiallinen riippuvuus sairautena on kaksiteräinen miekka. Toinen terä vahingoittaa ihmistä kun käyttää ainetta. Kun ihminen tulee riippuvaiseksi aineesta ja jatkaa sen käyttöä, hän kohtaa ylipääsemättömiä ongelmia monilla elämänsä alueilla. Tämä on sairauden helpoimmin havaittava ja ilmeisin osa.

MIEKAN TOINEN TERÄ ON SE OSA SAIRAUTTA, JOKA KÄY IHMISEN KIMPPUUN, KUN HÄN PONNISTELEE TOIPUAKSEEN. Toisin sanoen, kun aineesta riippuvainen pidättäytyy aineesta, hän saattaa aluksi kohdata useita ongelmia. Joukko outoja fyysisiä ja psyykkisiä voimia aktivoituu. Uhrit menettävät kontrollin ajatustoimintoihinsa, arvostelukykyynsä ja tunnereaktioihinsa. Vaikkakin nämä tilat ovat tavallisia toipumisen aikana ja häviävät ajan myötä, aineista riippuvainen henkilö on tietämätön niistä ja on sen vuoksi altis niille.

Tässä vaiheessa, sopivalla tuella ja avulla, he voivat selviytyä tilanteesta. Jos näin ei käy, he joko palaavat aineiden käyttöön tai siinä tapauksessa, että he ovat vakaasti päättäneet olla käyttämättä aineita, äkillinen henkinen paine saattaa ajaa heidät yrittämään itsemurhaa. Tosiasiassa tämä abstinenssista johtuva terä voi olla yhtä terävä ja tuhoava kuin aineiden käytöstä johtuva terä.

Relapsin piirteitä

Ymmärtääksemme mikä aiheuttaa retkahduksen aineista riippuvaisella henkilöllä, meidän tulisi ymmärtää
[u]abstinenssi(=abstinenssi, abstinentia, pidättyminen, pidättyvyys, vieroitus)[/u] ja relapsi kokonaisuuksinaan.

Relapsi ei ole TAPAHTUMA vaan PROSESSI. TAPAHTUMA on jotakin, mikä on jo tapahtunut, eikä sitä täten voida enää muuttaa; toisaalta “PROSESSI” viittaa meneillään olevaan tilanteeseen, joka voidaan keskeyttää tai muuttaa käsillä olevana ajankohtana.

Retkahduksen “kaavan” muovaavat yksilön asenteet, arvot ja ajatusrakennelmat. Nämä prosessit tapahtuvat potilaan mielessä.
Aineistariippuvaisen henkilön ajatusmallit voivat toiset huomata hänen käyttäytymisestään. Se näkyy siinä, kuinka henkilö toimii, reagoi ja vastaa.

SE ON EHKÄISTÄVISSÄ

[b]Toipumisen aikana potilas tuntee ylivoimaista halua palata aineen käyttöön. Tuolloin auttajan tulisi puuttua asiaan, auttaa potilasta ja muuttaa tapahtumien kulkua vahvistaakseen ja voimistaakseen toipumisen prosessia.

Koska retkahdus ei ole harvinainen potilailla kerran tai useammin eri toipumisen vaiheissa, relapsin ja toipumisen tulisi nähdä tapahtuvan rinnakkain. Toisin sanoen, RELAPSI JA TOIPUMINEN TULISI NÄHDÄ SAMAN KOLIKON ERI PUOLINA.[/b]

KOLME SELVÄÄ VAIHETTA, JOTKA ILMAISEVAT RELAPSIN ALKANEEN

Lähes jokainen aineistariippuvaisen läheinen kykenee tunnistamaan nuo käyttäytymisen muutokset, jotka osoittavat paluun vanhoihin alkoholistisiin ajattelu-, reagointi- ja käyttäytymistapoihin. He huomaavat kolme selvää vaihetta tässä prosessissa.

MUUTOS AJATTELUN TASOLLA

Toipumassa oleva henkilö palaa vanhoihin ajatustapoihinsa. Esimerkiksi, hänen ajatuksensa pyörivät jatkuvasti alkoholin ympärillä ja vanha sairas pakkomielle alkaa.

MUUTOKSET ULKOISESSA ELÄMÄNTAVASSA

Hän alkaa jälleen seurustella sellaisten ihmisten kanssa, käydä sellaisissa paikoissa ja harrastaa sellaisia toimintoja, jotka liittyvät aineen väärinkäyttöön.

Esimerkiksi, hän käy paikoissa, jotka rohkaisevat aineen käyttöön, tai tapailee aineesta riippuvaisia ystäviään; käy kapakoissa eikä käy AA:ssa, NA:ssa, Klinikalla tai muissa hoitopaikoissa. [u]Hän on yliluottavainen itseensä, että hänelle ei tule halua ottaa ainetta. Hän vakuuttaa itselleen, että hänen sairautensa on täysin hallinnassa.[/u]

PALUU AINEEN KÄYTTÖÖN

Edellä luetellut muutokset johtavat hänet varmasti takaisin saman aineen tai jonkun korvaavan aineen käyttöön, joka myös on riippuvuutta aiheuttava.

Nämä vaiheet osoittavat kemiallisesti riippuvaisen mahdollisuuden TIEDOSTAMATTOMASTI kulkea kohti retkahdusta!

Jos potilas tehdään TIETOISEKSI ongelmista, joita hän luultavasti kohtaa raittiuden aikana, hän kykenee tunnistamaan ne ja tietoisesti havaitsemaan “relapsin dynamiikan” vähittäisen alun ja suorittamaan tarvittavat askeleet ohjeiden mukaisesti selvitäkseen tilanteesta. Tällaiset neuvot ja ohjeet tulisi antaa potilaalle erityisen relapsin ehkäisyohjelman mukana. Tämä tulisi mieluimmin tehdä jaksoittain ja ennen kuin potilas todella kohtaa abstinenssiin liittyvät äkilliset ongelmat.

ABSTINENSSIN ALUSSA ESIINTYVIÄ ONGELMIA

Kemiallisen riippuvuuden aikana elimistö tottuu tietyn aineen käyttöön niin, että heti kun sen saanti loppuu, alkavat vaikeat vieroitusoireet. Tämä vaihe hoidetaan lääketieteellisesti.

[size=117]Fyysisten ongelmien lisäksi aineista pidättäytymisen aikana esiintyy huomattavaa fyysistä stressiä, joka johtaa epämukavuuteen ja pelkoon, täydelliseen kontrollin menetykseen, joka johtuu käyttäytymisen ongelmista kuten ahdistuneisuudesta, levottomuudesta, unen puutteesta, epävakaudesta ym. Tämä on hoidettava käyttäytymisen säätelyn kautta.

Käyttäytymisen säätely vaatii HENKILÖKOHTAISTA JA YKSILÖLLISTÄ huomiota. Tähän sisältyy potilaan kuuntelemista hänen kertoessaan stressin ja ahdistuksen aiheuttamasta tuskasta, ja hänen auttamistaan stressin sietotekniikoin, rentoutumisharjoituksin jne. Tärkeintä on vakuuttaa hänelle, että hänen kokemansa stressi on LUONNOLLISTA JA NORMAALIA ja MENEE VARMASTI OHI.[/size]

PITKITTYNYT VIEROITUSOIREISTO

Abstinenssin ensioireiden jälkeen potilasta ympäröivät lukuisat muut ongelmat - ajatustoimintojen heikentyminen, tunne-elämän heikentyminen, ylireagointi stressiin tai puutuminen.

AJATUSTOIMINTOJEN HEIKENTYMINEN tulee ilmi sekavuutena, kapeana, jäykkänä ja tankkaavana ajattelutapana, keskittymiskyvyn puutteena ja kyvyttömyytenä muistaa tai siirtää asioita lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen muistiin jne. Kemiallisesti riippuvainen ei pysty tekemään asioita kunnolla, tekemään johtopäätöksiä tai ratkaisemaan ongelmia. Kaikki tämä johtuu kemiallisten aineiden pitkäaikaisvaikutuksista ja elimistön kyvyttömyydestä sopeutua aineen puuttumiseen.
Kaikkien näiden täytyy tasoittua ajan kuluessa, sopivalla ravinnolla ja jatkuvalla psykologisella vahvistumisella.

LYHYTAIKAISEN MUISTIN HÄIRIÖ

Kemiallisesti riippuvainen henkilö tuntee itsensä sekavaksi, koska hän ei pysty muistamaan asioita. Hän taistelee tätä kyvyttömyyttään vastaan kyetäkseen muistamaan asioita edes lyhyen ajan. Tämä saa hänet tuntemaan, että hän on tulossa hulluksi.

Jokaiselle toipuvalle alkoholistille tulisi opettaa hänen toipumisensa aikana, että pitkän päälle hän palaa normaaliksi - että tämä ongelma paranee jatkuvan raittiuden, sopivan ravinnon ja levon kautta.

TUNNE-ELÄMÄN HEIKENTYMINEN

Tämä johtaa ylireagointiin, paineisiin. Hänellä on hyvin alhainen stressin sietokyky ja hän ahdistuu ja tulee aggressiiviseksi hetkessä. Stressi korostuu vieroituksen jälkeen ja vieroitusoireiden vaikeus myös aiheuttaa stressiä.

Tällainen äkillinen stressi ajaa kemiallisesti riippuvaista takaisin aineisiin. Krapularyyppy pystyy väliaikaisesti korjaamaan nämä vahingot. Jos henkilö käyttää ainetta, hän pystyy ajattelemaan kirkkaasti hetken, kokemaan normaaleja tunteita hetken ja tuntemaan itsensä terveeksi hetken.

Mutta potilaalle tulisi kertoa, että kaikki helpotus, minkä hän saa aineen käytöstä on hyvin väliaikaista ja että se väistämättä johtaa hänet takaisin aineesta johtuviin hallitsemattomiin ongelmiin.

Hänelle on jatkuvasti vakuutettava, että hänen huono stressinsietokykynsä korjautuu ajan kuluessa.

PÄIHTYNEENÄ OPITUT ASIAT

Sitä mitä kemiallisesti riippuvainen henkilö on oppinut aineiden käytön aikana hän ei pysty hallitsemaan toipumisensa alkuaikoina. Sen minkä henkilö oppii hän kykenee parhaiten palauttamaan mieleensä samassa tunnetilassa kuin missä hän sen oppi. Raittiuden alkuaikoina hän ei pysty suoriutumaan tehtävistään toimistossa yhtä tehokkaasti ja taitavasti, kuin mihin hän oli tottunut. Tämä johtaa hämmennykseen, häpeään ja kyvyttömyyden tunteeseen raittiina ollessa. On hyvin tärkeää, että potilaalle vakuutetaan, että tämä on NORMAALIA. Tämä kyvyttömyys suoriutua on lyhytaikaista. Nämä taidot voidaan oppia uudelleen, jos potilas tunnistaa ja hyväksyy vaikeutensa ja osallistuu suunnitelmalliseen taitojen oppimisprosessiin. Tämä oppiminen sisältää sekä henkistä harjoittelua että todellisia rooli-leikki harjoituksia. Nämä voidaan opettaa, ja jos niitä harjoitellaan, ne tulevat tavoiksi ja ne voidaan koota täydelliseksi toiminnaksi.

KIELTÄMINEN ABSTINENSSIN AIKANA

Kieltäminen on tavallista kemiallisessa riippuvuudessa. Se jatkuu myös raittiuden aikana. Mutta silloin se saa toisen muodon. Henkilö kieltää kaikkien henkilökohtaisten heikkouksien ja ongelmien olemassaolon. Hän kieltää myös tarpeen tehdä järjestelmällinen suunnitelma retkahduksen estämiseksi. Hän kieltää tarpeen elämäntapojensa muuttamiseen. Tämä kieltäminen estää toipumisprosessin jatkumisen ja siksi se on murrettava tukien ja ymmärtäen.

[b]JÄRJESTELMÄLLINEN TOIPUMISOHJELMA

Kaikkein tärkeintä on, että potilaan itse täytyy sitoutua täydellisesti päivittäiseen järjestelmälliseen toipumisohjelmaan, joka sisältää koko sydämestä tapahtuvan yrityksen oppia uudelleen oikeat ajatustottumukset, tunteiden ilmaisun ja käyttäytymisen hallinnan, jotka ovat vaurioituneet ylenmääräisestä aineiden käytöstä. Potilaalla joka sitoutuu tekemään järjestelmällisen päivittäisen toipumisohjelman on loistavat mahdollisuudet saada takaisin kykynsä ja siten mahdollisuuden viettää normaalia elämää. Potilaille voidaan opettaa taitoja, joilla he kykenevät tunnistamaan paineidensa lähteet ja ratkaista ongelmansa. Tämä auttaa vähentämään stressiä.[/b]

Seuraavassa muutamia käytännön vihjeitä, joita hän voi yrittää ja harjoitella selviytyessään raittiuteen liittyvistä ongelmista:

Fyysinen ↔ * Terveydestä huolehtiminen

 • Hyvät ruokailutottumukset, runsaasti proteiinia
 • Rentoutusharjoitukset
 • Säännöllinen uni

Psyykkinen ↔ * Itse-arvostuksen rakentaminen

 • Eläminen arvojen mukaan
 • Tuntee olonsa hyväksi

Käyttäytyminen ↔ * Ryhtyminen järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen toimintaan

 • Töihin meneminen ajoissa
 • Vastuun ottaminen ja täyttäminen

Sosiaalinen ↔ * Seurustelu perheen ja ystävien kanssa

 • Tiettyjen roolien ottaminen

Nämä sopeutumiset vaativat muutosta - ja kaikki muutos aiheuttaa stressiä. Tästä tietoisena stressi voidaan minimoida ja voittaa ajan kuluessa.

TOIPUMINEN TUO MUKAAN VELVOLLISUUDEN MUUTTUA

PERSOONALLISUUSTYYPIT

Toipuva potilas kehittää todennäköisesti jonkun kolmesta persoonallisuustyypistä, jotka mainitaan seuraavassa. Nämä estävät häntä yläpitämästä menestyksellistä toipumisohjelmaa.

Äärimmäisen riippumaton henkilö : Kykenemätön hyväksymään mitään apua. Hän haluaa aina kohdata elämän yksin. Hän on kyvytön hyväksymään voimattomuutensa todellisuutta.

Täysin riippuvainen henkilö : Aina riippuvainen toisista kaikessa. Hän ei havaitsee itsessään yhtään omista vahvuuksistaan. Hänen reaktionsa on aina: “Huolehtikaa minusta tai minä ryyppään tai palaan aineisiin”.

Käänteisriippuvainen henkilö : Hän näyttää olevan riippumaton, mutta tukeutuu aina muihin. Hän tuntee itsensä äärettömän epävarmaksi. Hän haluaa esiintyä vahvana ja luottavaisena henkilönä, mutta tosiasiassa tuntee itsensä heikoksi ja täysin avuttomaksi.

Kuten aikaisemmin todettiin, nämä kaikki kolme tyyppiä ovat “RELAPSIIN TAIPUVAISIA”.

Toipuminen vaatii TOIMINNALLISESTI RIIPPUMATTOMAN PERSOONALLISUUDEN, eli henkilön joka

 • oivaltaa, että hän voi toimia riippumattomasti; mutta tarvitsee toisia tasapainoista elämää varten.
 • tajuaa vahvuutensa ja kykynsä.
 • on halukas ottamaan vastuun toipumisestaan.
 • hyväksyy avun oikeilta ihmisiltä ja Korkeammalta Voimalta.

Toipuakseen yksilön on kehitettävä TOIMINNALLISESTI RIIPPUMATON PERSOONALLISUUS.

http://www.juwanet.org/sosterv/alkoholi/huumeet_tarkastelu.htm

Eli tän topicin ideana on postata sivuja, testejä ja ohjeita, asioihin, jotka ovat vaikeita, hyödyllisiä tai vaikka vain aikaa kuluttavia (jos on hirveät himot päällä ja aikaa pitäisi sada kulumaan, niin linkkivinkit käyvät mielellään) täällä kirjoitteleville! Jos joku ongelma/este näkyy selkeästi kirjoituksissa, tai mikäli on vain muuten kiinnostunut mielenterveydestä ja keinoista, joita voi kotikonstein muuttaa, niin hyödyllisiä sivuja vain tänne! Ja TIETENKIN myös omakohtaisia kokemuksia otetaan vastaan!

Toivottavasti mä en oo ainoa asioista kiinnostunut :blush: … Laitan joskus toiste lisää hyvii sivui, täs meni niin kauan, ettei jaksa enää…

Tämä oli tänään tarpeeseen.Kiitti kun jaksoit kirjoittaa :slight_smile:

Tämä oli tosi hyvä teksti, mielenkiintoinen ja järkevä. Ainoa, mikä siinä häiritsi, oli AA ja NA ja lopussa mainittu Korkeampi Voima, jolta pitää hyväksyä apu tai muuten ei voi toipua. meille yritetään jatkuvasti syöttää tätä helvetin AA-mallia, että itse emme voi toipua, ilman Korkeampaa Voimaa ja ryhmiä. Eikä se kuitenkaan sovi kaikille sekään raitistumismalli. ärsyttää nuo kohdat muuten erittäin hyvässä tekstissä.
t.KH

Nosto

Todella hyvä teksti, täytyy palata tämän ääreen ihan ajatuksen kanssa.

Mielenkiintoinen aihe, sillä itse painiskeleb juurikin näiden relapsien kanssa…