Osallistu MIPA-hyvinvointikyselyyn!

Jos etsit verkosta tietoa, apua ja tukea omaan tai läheisesi elämäntilanteeseen, voit osallistua Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman tutkimukseen.

Tutkimusohjelmassa toteutetaan tutkimus järjestöjen toiminnan/palvelujen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeista ja palvelutarpeista. Tutkimukseen liittyvällä hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa kaikkien hankkeessa mukana olevien järjestöjen kautta, niiden erilaisiin toimintoihin/palveluihin osallistuvilta ihmisiltä. Voit osallistua tutkimukseen vastaamalla hyvinvointikyselyyn alla olevan linkin kautta.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 15–20 minuuttia. Kysely sisältää kysymyksiä järjestötoiminnasta ja palveluista sekä elämäntilanteestasi ja siinä mahdollisesti vaikeuksia tuottavista tekijöistä. Lisäksi toivomme Sinulta vapaamuotoista palautetta. Vastaamaan pääset tästä: webropolsurveys.com/S/AF256 … B.par?q2=2

Vastauksesi ja mielipiteesi antavat arvokasta tietoa järjestöjen toiminnan kehittämistä varten. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja on täysin vapaaehtoista. Aineistoa analysoidaan luottamuksellisesti niin ettei ketään vastaajaa voida tunnistaa.

MIPA on kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua ja vaikuttavuutta. Hankkeessa toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, jotka kohdistuvat järjestöjen toimintaan, toiminnan tavoittamien ihmisten elämäntilanteeseen sekä vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen järjestöissä.

Tietoa MIPA-hankkeesta: a-klinikka.fi/tietopuu/jarje … musohjelma

Kiitos osallistumisestasi!
Jouni Tourunen Tutkimuspäällikkö, A-klinikkasäätiö