Mielenkiintoista tietoa

KESKUSTELUA25.4.2024 09.57

Luotettava tieto pitkäaikaiskäytöstä puuttuu

Matti O. Huttunen

Adobe

Lääkärilehden lääketieteellinen pääkirjoitus varoitti bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäytöstä (1). Kirjoittajat vetosivat laajaan epidemiologiseen tutkimukseen, jonka mukaan joka kuudes potilas käytti lääkkeitä vähintään vuoden ja noin kolme prosenttia vähintään seitsemän vuotta (2).

Kirjoittajat pitävät lukuja osoituksena lääkeriippuvuuden helppoudesta. Tämän vuoksi bentsodiatsepiinien käyttö tulisi rajoittaa lyhytaikaiseksi.

Kirjoittajien tulkinta kuitenkin eroaa tyystin tutkimuksen julkaisseen aikakauslehden pääkirjoituksesta (3):

The Rosenqvist et al. study, the largest and longest to date, should put an end to the unfounded assertions that appropriate BZRA prescribing often leads to dose escalation and drug misuse. Blunt policy instruments to reduce both appropriate and problematic care sometimes harm health outcomes in vulnerable patients.

Bentsodiatsepiinien pitkäaikaisen käytön hyödyistä tai haitoista ei ole luotettavia tutkimuksia (4).

|0x0

Rekisteritutkimukset eivät kerro yksittäisten potilaiden pitkäaikaisen lääkehoidon perusteista. Päätökset perustuvat lääkäreiden kliiniseen kokemukseen hyvin erilaisten potilaiden hoidossa. Monien kokemusten valossa osa jatkuvasta ahdistuneisuudesta kärsivistä potilaista tarvitsee pitkäaikaista bentsodiatsepiinien käyttöä.

Suuriannoksinenkaan käyttö ei sellaisenaan osoita hoitoa edellyttävää lääkeriippuvuutta. Potilaan farmakokinetiikka ja -dynamiikka voi edellyttää tavanomaista suurempia annoksia. Hoidollisesti riittävän annoksen mittarina tulee olla potilaan kokemus ja toimintakyky eikä tietty annos (5).

Bentsodiatsepiineja puolustavien psykiatrien mielestä pitkäaikaista käyttöä koskevat hoitosuositukset tulisi uudistaa (4,6). Heidän mukaansa ylläpito on paras vaihtoehto monelle pitkäaikaisesta ahdistuneisuudesta kärsivälle ja kriittisesti käytettynä stressiin liittyvän jatkuvan ahdistuneisuuden tai unettomuuden hoidossa.

Hoidon jatkamisen edellytyksenä on tasaisella käytöllä saatu selvä hyöty.

Lopettamisen kokeilu tulee toteuttaa yhteistyössä potilaan kanssa (4). Pitkäaikaisen käytön lopettaminen voi vaarantaa potilaiden toimintakyvyn tai jopa lisätä kuolleisuutta (7).

Kirjoittaja

Matti O. HuttunenLKT, psykiatrian erikoislääkäri, professori hc

Olen syönyt Temestaa 1mg kaksi päivässä. Joskus kolme. Riippuu ahdistuksen määrästä. Nyt uusin reseptin ja joku uusi lääkäri oli kirjoittanut iteroitu 60 päivän välein siis 100kpl. Minulla on neljä Temestaa ja entinen resepti kijoitettu 13.4.2024. Seuraavat 100 saisin noin kahden viikon päästä eli ilman lääkettä. Sanoin omalääkärille että syön Temestaa tuolla annoksella elämäni loppuun saakka. Se pitää minut toimintakykyisenä. Nyt mietin menisinkö johonkin päivystykseen että tuo helvetin iteroini lähtee pois. Taikka sitten maanantaina terveyskeskukseen. Olen syönyt monta vuotta tuolla annoksella ja vierotusoireita varmaan tulee siis henkisiä. Lääkäri oli laittanut puolikas aamulla ja kokonainen illalla. Olen omalääkärille kyllä sanonut annostukseni. Yritettiin välillä opamoxia 15 mg. Valvoin koko yön ja pyysin temestaa ja sainkin. Alkoholia en käytä enkä muita huumeita,

Korjaus: edellinen resepti kirjoitettu 14.3.2024 eikä 13.4.2024.