Kirjoituspyyntö 18-29-vuotiaille lapsuuden selviytymisestä


summerfield-336672_640 by Päivi Jämsä, on Flickr

Hei Sinä 18-29-vuotias. Oletko elänyt lapsena perheessä, jossa on ollut alkoholiongelma? Kirjoita minulle perheen ulkopuolisesta tuesta ja avusta tai yksin selviämisen kokemuksista lapsuudessasi. Olen Päivi Jämsä Lapin yliopiston opiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta alustavalla työnimellä ”Lapsen toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisessa perheessä”.
Jakamalla kokemuksiasi annat tärkeää tietoa lapsen selviytymiskeinoista ja perheen ulkopuolisen tuen ja avun merkityksestä. Osallistumisellasi on merkitystä! Kirjoituspyynnön julkaisemiseen Päihdelinkin-keskusteluissa on A-klinikkasäätiöltä saatu tutkimuslupa. Lisää tietoa saat tutkimuksesta sivulta: a-klinikka.fi/tietopuu/tutk … ukset/4021. Voit myös olla yhteydessä tutkijaan alla olevan sähköpostiosoitteen kautta.

Pääosassa on sinun tarinasi ja kokemuksesi. Anna tunteidesi ja kokemustesi tulla esiin juuri sellaisella tavalla kuin Sinulle parhaalta tuntuu. Voit luottaa siihen, että tekstejäsi luetaan ja käsitellään arvostavalla tavalla. Tutkija on sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen ja tutkimusaineiston keruussa sekä käsittelyssä toimitaan tietosuoja huomioiden. Sähköpostiosoitteet hävitetään heti, kun nimimerkillä olevat kirjoitukset on siirretty muistitikulle. Koko tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä.
Valmiit kirjoitukset pro gradu -tutkielmaa varten voit lähettää minulle nimimerkillä joko sähköpostina pjamsa@ulapland.fi tai kirjeenä ohjaajani Tarja Orjasniemen osoitteeseen: Tarja Orjasniemi/YTK, PL 122, 96101 Rovaniemi. Laita kirjeeseen lähettäjän paikalle kirjeen vasemmalle puolelle ”Tutkimus Lappi”. Nimimerkin lisäksi toivoisin, että laitat ikäsi ja sukupuolen. Tämä auttaa aineiston analysoimisessa.

Aineistonkeruu kestää yhden kuukauden 16.11. – 15.12.2018. Valmis pro gradu -tutkielma ilmestyy julkisena ja kaikkien luettavana aineistona internetissä hyväksymisen jälkeen todennäköisesti v. 2019 aikana. Tutkimusaineistosta voidaan käyttää jotain lyhyitä lainauksia, mutta ne on muotoiltu siten, ettei yksittäisiä vastaajia voida niistä tunnistaa.
Jään odottamaan malttamattomana postianne. Mikäli sinulla herää kysymyksiä tai jokin askarruttaa, laita minulle sähköpostia, niin vastaan sinulle mahdollisimman nopeasti. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä vaikuta mitenkään muihin A-klinikkasäätiön palveluihin.

Ystävällisesti,

Päivi Jämsä, Lapin yliopisto