Kevään 2014 Äitiryhmä alkaa - ilmoittaudu mukaan!

Päihdelinkissä alkaa jälleen suljettu keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopettamaan kokonaan päihteiden käytön. Ryhmässä jaetaan kokemuksia siitä, millaista on olla äiti tai odottava äiti, jolla on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden päihdekäytön kanssa.

Ryhmässä keskustellaan tavallisista arjen iloista ja suruista, lapsista, parisuhteesta, harrastuksista tai mieltä askarruttavista asioista. Ryhmissä on ollut päihteidenkäytön eri vaiheissa olevia äitejä. Kun yksi miettii, miten saisi päihdekäytön katkaistua, toisella saattaa olla jo toipuminen käynnissä. Ryhmässä voi asettaa omia tavoitteita päihteiden käytön hallitsemiseksi tai lopettamiseksi. Äidit ovat jakaneet keskenään päihteettömyyden haasteita ja kannustavat toisiaan avun hakemiseen.

Ryhmässä on mukana kolme ohjaajaa, jotka tarjoavat ammattimaista tukea. Ohjaajat ovat vauvalähtöisen päihdekuntoutuksen ammattilaisia Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni - hoitojärjestelmän yksiköistä eri puolilta Suomea. Keskusteluryhmä on luottamuksellinen ja täysin suljettu ryhmän ulkopuolisilta. Ryhmäläisiä ja ohjaajia sitoo vaitiolovelvollisuus ryhmän asioista.

Äitiryhmä kokoontuu Päihdelinkin suljetulla keskustelupalstalla 11.2.–9.5.2014 välisenä [/img]aikana. Ryhmään voivat osallistua raskaana olevat ja eri-ikäisten lasten äidit.

Toiminnasta vastaavat Ensi- ja turvakotien liitto ja A-klinikkasäätiö.

Ilmoittaudu mukaan tästä.
Ilmoittautumisaika päättyy 9.2.2014.

Lisätietoa ryhmästä: aidit@a-klinikka.fi
paihdelinkki.fi/aidit