Järvenpään sosiaalisairaalan puolesta

Järvenpään sosiaalisairaalan hoitaa päihdeongelmaisia suomalaisia. Nyt sairaala on vaikeuksissa, koska kunnat kokevat, ettei päihdeongelmaisten hoitamiseen ole varaa. Seuauksena:
JSS:ssä on käyty yt-neuvottelut, jotka ovat nyt päättyneet. 17 vakinaista työntekijää irtisanotaan ja koko henkilöstö lomautetaan syksyn aikana 3 viikoksi. Sairaalan paikkamäärä vähenee entisestä 90:stä jopa 53:een.

Onko oikein? :imp: No ei ole, sanovat ne yli 1100 henkilöä, jotka ovat ottaneet kantaa.

Allekirjoita sinäkin adressi osoitteessa

adressit.com/sosiaalisairaalan_puolesta