Järvenpään sosiaalisairaalan puolesta

Hyvä päihdelinkin käyttäjä,

Järvenpään sosiaalisairaala on valtakunnallinen erityisosaamisen yksikkö, jossa hoidetaan päihdeongelmaisia ihmisiä.

Kunnat ovat viime vuosina vähentäneet hoitoon pääsevien määrää ja maksusitoumuksia on nyt lähes mahdoton saada. Seurauksena sairaala joutuu supistamaan potilaspaikkoja ja irtisanomaan henkilökuntaa. Päihdeongelmiinsa apua tarvitsevat eivät ole Suomesta hävinneet!

Mikäli koet sosiaalisairaalan toiminnan jatkumisen tärkeänä, etkä halua sossarille Reumasairaalan kohtaloa, voit käydä allekirjoittamassa adressin osoitteessa

adressit.com/sosiaalisairaalan_puolesta

Toimita tietoa adressista myös eteen päin!