Huumeet ja koronaepidemia

Hei,
välitämme THL:n tiedotteen.


Huumeita käyttävillä ihmisillä on erityinen riski saada tartunta, joka liittyy huumeiden käyttötapaan, elämäntapaan ja asuintilanteeseen. Hygienia on usein puutteellista käytettäessä likaisia tai yhteisiä välineitä.

Koronatartunnan oireet voivat jäädä huumeiden käyttäjällä tunnistamatta, sillä oireita voi olla vaikeaa erottaa tavallisesta flunssasta tai vieroitusoireista.

Huumausaineiden käyttö lisää vakavan koronataudin riskiä

Pitkään jatkunut huumausaineiden käyttö voi laskea vastustuskykyä ja pahentaa perussairauksia. Hengityselinsairaudet sekä maksa-, munuais- ja verenkiertoelimistön sairaudet lisäävät vakavan taudin riskiä.

Huumausaineiden käyttäminen polttamalla tai hengittämällä lisää keuhko- ja hengityselinkomplikaatioiden riskiä keuhko-oireisiin ja heikentää sairauden ennustetta. Opioidien samanaikainen käyttö muiden keskushermostoa lamaavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja alkoholin kanssa, lisää riskiä hengitys- ja keskushermostolamaan.

Mitä huumausaineiden käyttäjän tulisi huomioida epidemian aikana?

Jos olet pohtinut käytön vähentämistä tai lopettamista, se kannattaa mahdollisuuksien mukaan tehdä nyt. Koronavirusepidemia on vakava ja huumausaineiden käyttäjät kuuluvat riskiryhmään.

Kunnilla on myös poikkeusaikana velvollisuus tarjota lakisääteiset palvelut, mutta lopettamiseen tarjolla olevat tukimuodot voivat olla erilaisia kuin tavallisesti. Saat palvelujen järjestämisestä tietoa oman kuntasi verkkosivuilta. Myös järjestöt tarjoavat tällä hetkellä monenlaisia verkkopalveluita ja keskusteluapua.

  • Vältä turhia riskejä, jos käytät huumeita koronaepidemian aikana
  • Pese kädet ja käytä desinfiointiainetta ennen käyttöä.
  • Huolehdi, että käyttövälineesi ovat puhtaat.
  • Vältä pistämistä ja polttamista niin paljon kuin mahdollista.
  • Jos käytät pistämällä, huolehdi, että sinulla on tarpeeksi puhtaita välineitä. Älä käytä samoja välineitä yhdessä muiden kanssa.
  • Hyvä käsihygienia on tärkeää, sillä koronavirus tarttuu myös kosketuksen välityksellä ja esimerkiksi yhteiskäytössä olevien käyttövälineiden tai sellaisten pintojen kautta, joihin sairastunut on hiljattain koskenut.
  • Vältä vieraita aineita ja erityisesti eri aineiden yhdistelmäkäyttöä.
  • Muista, että yliannostusriski on suurimmillaan, jos olet pitänyt taukoa huumausaineiden käytössä.
  • Jos sinulla on koronatartuntaan viittaavia oireita, vältä käyttöä tai käytä mahdollisimman pieniä annoksia.

Lisätietoa ja apua huumeiden käyttäjälle koronaepidemian aikana

Päihdelinkin oma-apusivut
Päihdelinkki: Opioidit
Tietoa päihteitä käytäville ja heitä hoitaville koronavirusepidemian keskellä (Päihdelääketieteen yhdistys ry)
Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen (Mielenterveystalo)
Taloudellisen ahdingon omahoito (Mielenterveystalo)
Koronavirus COVID-19 ja päihteet: vinkkejä päihteitä käyttäville
Huoli ja jaksaminen koronaepidemian aikana
COVID-19 and people who use drugs (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA)

Toimi näin, jos epäilet sairastuneesi koronaan

Lue ohjeet kansalaisille koronaviruksesta

Jos oireesi ovat lieviä, lepää ja sairasta kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume. Vältä sosiaalisia kontakteja. Kun oireet ovat loppuneet, pysy kotona vielä ainakin yksi päivä.

Soita terveyskeskukseen heti, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta, hengitysvaikeuksia ja yleistilasi heikkenee.

Valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta 0295 535 535 saat yleistä tietoa koronaviruksesta ja terveysasioista. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Lisätietoja voit kysyä myös omasta terveysneuvontapisteestäsi tai terveysasemaltasi. Katso soittoajat kotikuntasi verkkosivuilta, sillä aukioloajat ovat voineet muuttua poikkeusaikana.