Fentanyylin väärinkäyttöön sisältyy suuria riskejä

Nopean huumeviestinnän rinki tiedottaa

FENTANYYLIN VÄÄRINKÄYTTÖÖN SISÄLTYY SUURIA RISKEJÄ – VIROSSA USEITA
KUOLEMANTAPAUKSIA

Fentanyyli on erittäin vahva opioidi. Se on noin 75–100 kertaa morfiinia vahvempaa. Fentanyyliä sisältäviä lääkkeitä on liuoksena, laastareina, nenäsumutteina ja tabletteina. Muiden opioidien tavoin fentanyyli aiheuttaa euforiaa ja riippuvuutta. Nämä ominaisuudet ovat johtaneet sen väärinkäyttöön.

”Erityisen suuren riskin muodostaa fentanyyliä sisältävien kipulaastareiden epätavallinen käyttö, kuten laastareiden tai laastarinpalojen imeskely tai nielaiseminen, uuttaminen nesteeseen ja nesteen suonensisäinen käyttö”, Diakonissalaitoksen huume- ja mielenterveystyön johtaja Pekka Tuomola sanoo.

Yleisimmin kuvattuja opioidivieroitusoireita ovat hikoilu, vapina, ahdistuneisuus ja levottomuus, pahoinvointi, oksentelu ja ripulointi sekä syketaajuuden ja verenpaineen nousu. Vieroitustilaan voi liittyä myös lihas- ja nivelkipuja, tahattomia lihasnykäyksiä ja hallitsemattomia potkuliikkeitä. Tyypillisimmät myrkytysoireet ovat hengityslama, keskushermostolama (kooma), lihasjäykkyys ja pienet mustuaiset silmissä (mioosi). Lisäksi sydämen syke hidastuu, verenpaine laskee ja suoliston toiminta lamaantuu. Myös virtsan erittyminen vähenee.

Lähinaapurissamme Virossa fentanyylin väärinkäyttö on yleistä. ”Olemme huolissamme, koska asiakkaat kertovat käyttävänsä amfetamiinia, mutta todellisuudessa he käyttävät fentanyyliä. Virossa fentanyyli ei ole apteekkivalmisteista, joten se voi olla huomattavasti vahvempaa kuin Suomessa. Yliannostus- ja kuolemantapauksia tulee koko ajan. Lasten ja nuorten sairaalaan tuli juuri 14-vuotias tyttö yliannostustapauksena", Tallinnan terveysneuvontapisteen johtaja Ene Villak kertoo.

“Vastaavana sairaanhoitajana olen erittäin huolestunut tilanteesta. Kun rajat ovat auki, aina on olemassa riski, että Virosta päätyy ainetta myös Suomen markkinoille. Suomessa lääkekäyttöön tarkoitettu fentanyyli on aiheuttanut väärinkäytettynä myös kuolemantapauksia, joista viimeisin Oulussa lokakuussa”, vastaava sairaanhoitaja Mija Alho A-klinikkasäätiön Helsingin Vinkistä kertoo.

SPR mukaan Nopsan toimintaan

Suomen Punainen Risti tuli lokakuussa mukaan Nopean huumeviestinnän rinkiin, NOPSAan. NOPSAn kontaktipinta huumenongelmien hahmottamiseen laajenee, sillä SPR ylläpitää 80 henkeä käsittävää päihdealan järjestöjen ja viranomaisten sisäistä keskustelualuetta, jonka aiheita se tuo Nopsan työstettäväksi ehkäisevään työhön.

Mikä on NOPSA?

NOPSA on A-klinikkasäätiön, Elämä On Parasta Huumetta ry:n, Helsingin Diakonissalaitoksen ja Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä Nopean huumeviestinnän rinki. Sen tavoitteena on jakaa ajankohtaista ja luotettavaa tietoa huumeisiin ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä ovat huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä, huumeongelmia kohtaavat ammattilaiset ja suuri yleisö, sekä media ja viranomaiset. NOPSA viestii eri kohderyhmille tarpeen mukaan.

Nopsa on perustettu tammikuussa 2011 ennaltaehkäisemään huumehaittoja. Viestinnän kanavina käytetään Päihdelinkki-sivustoa (vinkki.info), Mobiilivinkki®-tekstiviestipalvelua (ilmainen numero 18182) ja tiedotteita.

Lisätietoja:

Pekka Tuomola, Diakonissalaitoksen huume- ja mielenterveystyön johtaja,
GSM 050 351 3835

Mija Alho, A-klinikkasäätiö, Helsingin Vinkki, GSM 040 7743 225