Eron teemaviikko: Toisen vanhemman päihteiden käyttö

Tervetuloa viettämään Eron teemaviikkoa Kotikanavalla! Tällä ja ensi viikolla saamme vieraaksemme asiantuntijoita Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työstä. He vastaavat kysymyksiinne ja kommentoivat eroteemaisiin pohdintoihinne. Me täällä Päihdelinkin toimituksessa välitämme lomakkeen kautta tulleet kysymykset Kotikanavalle vastattavaksi. Kysymyksen voi myös kirjoittaa suoraan Kotikanavalle.

Tässä ensimmäinen kysymys.


Miten saada viranomaiset ymmärtämään lapsen toisen vanhemman päihteidenkäyttö?

Tulen seurailemaan ja kommentoimaan tähän. Itselläni on vähän samanlaisia pohdintoja.

Olen käynyt keskustelemassa neuvolassa eroaikeistani ja miehen touhuista, mutta silti alkoholismiin ja sen tuomiin haittoihin perheessämme paneudutaan hyvin vähän. Huomaan että keskustelijalla ei ole paljoa tietoa aiheesta eikä hän ymmärrä sen vakavuutta, kommentit tuntuvat vähän samalta kuin jo läheisiltä kuullut “sun pitää vaan sanoo sille et ei jois”… Meillä ei ole väkivaltaa, niin tuntuu siltä että miehen alkoholinkäyttö on lähinnä pieni epämukavuus perheessä. Minulle myös tarjotaan palveluita, joilla parisuhde voitaisiin saada toimivaksi, vaikka olen tuonut ilmi ettei toinen ole halukas tekemään suhteellemme tai päihdeongelmalleen yhtään mitään tai että en enää kykene rakastamaan puolisoani vaikka hän raitistuisi. Haluaisin keskustella enemmän siitä että miten meidän perhe voisi selvitä erosta parhaiten, tuntuu aika ikävältä saada lisää tarjouksia yhteisestä terapiasta kun on muutenkin murskana. Toki ymmärrän että ideaalitilanne on se että lapsi saa pitää perheensä, mutta ei sitä kai voi toisen vanhemman mielenterveyden kustannuksella tehdä.

Olen tuon “Ero tissuttelijasta lapsiperheessä” keskustelun aloittaja, eli jos kiinnostaa niin sieltä voi lukea meidän taustoja.

Parisuhteen päättyminen ja ero ei automaattisesti tarkoita päihteitä käyttävän ex-puolison, lapsen toisen vanhemman, raitistumista tai päihteettömän elämän alkua. Tilanne voi joskus mennä pahempaan suuntaan ja lapsen toinen vanhempi ei motivoidu esimerkiksi hoitoon hakeutumiselle. On ymmärrettävää, että toinen vanhempi voi kantaa huolta lapsen olosuhteista ja luona olosta toisen vanhemman luona kun riskinä on vanhemman päihteidenkäyttö haitallisesti, myös silloin kuin lapsi on hänen luonaan.

Jos mahdollista, lapsen kanssa on hyvä sopia, millä tavoin ja missä tilanteissa lapsi voi soittaa toiselle vanhemmalle toisen luota eli luoda tapaamisiin turvasuunnitelma lapsen tueksi. Tärkeätä on, että lapsella olisi käsitys siitä, että hän voi ja saa olla toiseen vanhempaan yhteydessä, jos kokee olonsa turvattomaksi tai jos toinen vanhempi on esim. humalassa.

Toinen iso kysymys on myös kysyjän pohdinta siitä, miten saada viranmaiset ymmärtämään tilannetta, esimerkiksi jos tapaamiset eivät ole lapsen näkökulmasta turvallisia. Yhteydenotto lastenvalvojaa ja avun kysyminen ja sen selvittäminen, mitä vaihtoehtoja tilanteessa on. Voi myös selvittää lastenvalvojan avulla, voisiko toisen vanhemman tapaamiset saada tuetuiksi tai tarvittaessa jopa valvotuksi. Toisen vanhemman päihteidenkäytönongelma on yksi peruteltu syy hakea tapaamisten toteutumista kunnan tai järjestön ylläpitämässä tapaamispaikassa. ( thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja- … ttu-vaihto). Lapsen vaihtaessa toisen vanhemman luo, eli haku- tai vientitilanteisiin voi ottaa mukaan oman tukihenkilön (ystävä tai läheinen), joka tarvittaessa voi myös varmentaa onko toinen vanhempi millaisessa kunnossa. Vanhemmalla on oikeus olla jättämättä lasta toisen vanhemman luo, jos vanhempi on päihtynyt.

Jos yhteistyö jollain tavalla on mahdollista toisen vanhemman kanssa, voi ehdottaa yhteistapaamista päihteidenkäytön problematiikkaa ymmärtävän ammattilaisen kanssa, jolloin voisi keskustella suoraan vanhemman kanssa tilanteesta ja omista huolista. Jos yhteistapaaminen ei ole mahdollista, kannattaa hakea itselle tukea ja keskustella päihteidenkäytön problematiikkaan ymmärtävän työntekijän kanssa ja valmistautua näin myös viranomaisten kanssa keskusteluihin etukäteen. Keskustelussa voi nostaa esille omia huolia tilanteeseen liittyen. Eri viranomaisten tapaamisiin voisi kysyä lupaa ottaa tarvittaessa mukaan oma tukihenkilö tai työntekijä, joka voi omalta osaltaan kuvata perheen tilannetta. Tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen tekeminen jos itsellä on huoli lapsen tilanteesta hänen olleessaan toisen vanhemman luona.

Asiallinen keskustelu viranomaisten kanssa, jossa pyrkii kertomaan tosiasioista, mistä huolet kumpuavat ja mistä mahdollinen huoli itsellä on. Samalla toisen vanhemman mustamaalaamisen ja haukkumisen välttäminen voi olla hyvä muistaa.

Terveisin Päivi

Miten toimitaan jos lapsi on niin pieni ettei osaa käyttää puhelinta eikä näin ollen osaa soittaa itse jos toisen vanhemman luona homma ei toimi?

Tärkeä huomio ja kysymys. Tässä vastuksessa on muutamia vinkkejä ja vaihtoehtoja.

Tilanteessa huomio tilanteisiin kun lapsi viedään toisen vanhemman luo. Onko lapsen jättäminen toisen vanhemman luo turvallista? Päihtyneen vanhemman hoitoon lasta ei tarvitse jättää.

Jos mahdollista, päihteitä käyttävän vanhemman kanssa voi sopia, jos hän ei jaksa tai pysty huolehtimaan lapsesta, että hän voisi ottaa yhteyttä ja toinen vanhempi hakee lapsen pois. Tämä ilman syyllistämistä. Toki vaatii toiselta vanhemmalta varallaoloa tapaamisten aikana.

Pienen lapsen kanssa tapaamisia voi toteuttaa ilman yöpymistä ja erilaisissa turvallisissa ympäristöissä esim. leikkipuistot ja vaikkapa lyhyempinä kuin viikonlopun yli kestävät tapaamiset.

Jos mahdollista, voisiko päihteitä käyttävän vanhemman luona olla tukihenkilö tai joku luottohenkilö (esim. ystävä tai isovanhempi), joka huolehtii tapaamisen kulusta tai tarvittaessa on toiseen vanhempaan yhteyttä.

Vaihtoehto on myös hakea esimerkiksi lastenvalvojan kautta tapaamisia tuetuksi tai valvotuksi. Tällöin tapaamisten turvallisuudesta huolehtii ammattilainen.

Nämä vaihtoehdot toki vaativat toiselta vanhemmalta paljon. Voi tuntua ymmärrettävästi raskaalta, jos joutuu kantamaan vastuuta siitä, että lapsen suhde toiseen vanhempaa säilyisi. Lähtökohdaltaan kyseessä on lapsen oikeus vanhempiinsa. Ehkä kannattaa jutella myös esimerkiksi täällä kotikanavalla siitä, millaisin eri tavoin vanhemmat ovat toimineet yhteistyössä viranomaisten kanssa tai jos itsellä on pieniä lapsia, joiden tapaamisia toisen vanhemman kanssa pitäisi toteuttaa.

terveisin, Päivi

Kiitos vastauksesta, se rauhoitti mieltä. Kiva kun olet täällä meidän kanssa juttelemassa :slight_smile:

Tosiaan tuo voisi olla ihan hyvä idea, että lapsi näkisi toista vanhempaansa vähän lyhyempiä pätkiä kuin sen koko viikonlopun kerrallaan. Vastaavasti noita lyhyitä tapaamisia voisi toteuttaa sitten useammin. Mua ei haittaa olla “varautuneena” lapsen kyläilyn ajan, lapsi on vain kerran pieni ja on elämäni tärkein ihminen muutenkin. Isän isyydessä itsessään ei ole mitään vialla, mutta viina vie miestä siinä määrin että minkä sille voi. Koitan osaltani tukea miehen isyyttä sen mitä voin, mutta koko kannatteleva voima en voi tietenkään olla.

Osoitat vastauksessa, että pystyt ajattelemaan tilannetta myös lapsesi näkökulmasta. Olet valmis näkemään vaivaa , että isän ja lapsen välillä säilyisi jonkinlainen yhteys. Isälle on monesti tärkeä kuulla olevansa hyvä isä, vaikka päihderiippuvuus onkin osa elämää ja vaikeuttaa ihmissuhteiden ylläpitämistä. Isän merkityksellisyys lapselle ei katoa silloinkaan, kun isän päihdeongelma estää aktiivisena isänä olemisen.

Varmaan aikanaan olet myös tilanteessa, jossa lapsi miettii sitä, missä isä on ja mitä teidän elämässä on tapahtunut ennen eroa. Tällöin voi olla hyvä, että voit myös kertoa siitä, millä tavoin olet itse pyrkinyt toimimaan lapsen parhaaksi ja että et ole halunnut poistaa isää lapsen elämästä vaan olet itse yrittänyt etsiä ja löytää vaihtoehtoja tilanteeseen.

Vinkkinä: Erityisesti isä-toiminnassa toteutuu vertaisryhmiä isille ja heillä on myös mahdollisuus yksilökeskusteluihin Kuopio, Mikkeli, Varkaus, Jyväskylä alueella. kirkkopalvelut.fi/riippuvuu … sesti-isa/

Terveisin, Päivi

Lapsi on aina ykkösenä, kun järjestelen ja pohdin asioita ja mahdollisia ratkaisuja. Minä kestän erilaisia epämukavuuksia ja paineita oikein hyvin jos tiedän, että lapseni voi hyvin ja on turvassa. Kun on tehnyt uuden ihmisen tähän maailmaan on hänestä myös otettava vastuu kunnes hän itse kykenee itsestään aikuisena huolehtimaan. Moni unohtaa sen omissa tunnemyrskyissään ja lapsi jää vanhempien välienselvittelyn väliin.

Olen miettinyt tuota miten aikanaan kerron lapselle miksi kaikki meni näin. Uskon että oikeat sanat löytävät minut kyllä. Koskaan en tule hänelle isäänsä mustamaalaamaan. Voin omissa synkissä ajatuksissani olla hänestä mitä mieltä tahansa, mutta lapsen ei sitä tarvitse koskaan tietää. Isä on hänelle aina kuitenkin se rakas isä.