Apua myös öisin

Hei, Ehyt on avannut uuden puhelinpalvelun:
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry aloitti ympärivuorokautisen päihdeneuvonnan helmikuun alussa. Päihdeneuvontapalvelusta saavat apua ja tukea päihteiden käyttäjät, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Neuvontaa saa puhelimitse ja tekstiviestitse.
ehyt.fi/fi/paihdeneuvontapalvelu … psis-anp-3