Apua antabuksesta

.

Hei Siipale,

Herkkä aihe, kieli keskellä suuta pitää vastata, kun olet aloittelevana raitistujana ilmeisen hauras, kuten kaikki ovat olleet vastaavassa tilanteessa.
Tuo on tuttua, että mieliala taistelee: haluaa lopettaa ja ei halua lopettaa.
Valitettavasti tuo tunnetila siirtyy sellaisenaan myös siihen antabuksen ottoon: haluaa ottaa antabuksen ja ei halua ottaa (siis silloin, kun tabletit on jo laukussa tai kaapissa ja kuurin on jo aloittanutkin.)
Tuota antabuksen ottoahan on kahdenlaista: 1) ottaa omissa oloissaan omin päin, 2) ottaa valvotusti päihdepoliklinikalla tai vastaavassa paikassa kahdesti viikossa.
Tuon kotona ottamisenkin voi jakaa kahteen tapaan: 1) ottaa kurinalaisesti ja päivittäin “menoistaan” riippumatta, 2) ottaa satunnaisesti, eli esimerkiksi silloin, kun haluaa tietyissä vastaan tulevissa “vaarallisissa tilanteissa” varmasti pysyä selvin päin.
(Juovissakin ihmisissä on noita satunnaiskäyttäjiä. Heidän asiansa eivät kuulu tähän “Me lopettajat” -osastoon.)
Vain oma kokemus näyttää itse kullekin, mikä tapa on paras. Antabuksen satunnainen käyttäminen ei missään nimessä ole kuuri, näin näkisin. Voihan silti joku siirtyä pysyvään raittiuteen sitäkin kautta. Kokeilla tietenkin sopii.
Minulla on se käsitys, että päihdealalla suositellaan ensi alkuuun vähintään puolen vuoden mittaista kuuria. Jo siinä ajassa ajatukset alkavat selkeytyä, kun on lääkkeen avulla pakosta raittiina. Joillekin tuo pakko alkaa jo tuossa ajassa tuntua pikku hiljaa vapautumiselta ja reippaalta etäisyyden otolta entisiin himoihin. Tärkeää on kuitenkin viedä ohjelma loppuun vähän samaan tapaan kuin antibioottikuuri.
Antabus vaikuttaa lopettamisen tai kuurin keskeyttämisen jälkeen kehossa useita päiviä, kuurin kestosta riippuen jopa pari viikkoa. Sen kanssa ei kannata ruveta urheilemaan.
Keskusteluapua, vertaistukea, kaikkia kannattaa antabuskuurin ohessa käyttää. Kuuriin kuuluu myös maksan seuranta, kuten varmasti tiedätkin.
Antabus ei ole ihmekeino eikä sinällään auta ketään. Mutta kun se pitää pakkoraittiina, voi sinä aikana keskittyä kaikessa rauhassa rakentamaan omaan mieleensä raittiin ihmisen ajattelumaailmaa ja ihan uusia elämisen rutiineja.
Itse onnistuin antabuksen avulla. Toteaisin kuin kollegani antabusasioissa eli tämän osaston Putkis, jonka sanoihin yhdyn: Ole ylpeä ratkaisustasi.