YLISUKUPOLVINEN PÄIHDEONGELMA - KIRJOITELMAPYYNTÖ

YLISUKUPOLVINEN PÄIHDEONGELMA - KIRJOITELMAPYYNTÖ

Hei!

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Lahden ammattikorkeakoulusta ja teemme parhaillaan opinnäytetyötämme. Tutkimuksemme aiheena on tutkia, miten aikaisempien sukupolvien päihteiden ongelmakäyttö on vaikuttanut jälkipolvien päihdeongelmaan ja sen kehittymiseen. Toivomme saavamme tietoa aikaisempien sukupolvien päihteiden käytön vaikutuksista jälkipolviin. Voit itse olla päihdeongelmasta toipuva tai jo toipunut. Haluamme myös kuulla mahdollisten sisarustesi päihteiden käytöstä, minkälaiset päihdetottumukset heillä on.

Voit kirjoittaa vapaata tekstiä kertomuksen muodossa haluamallasi tavalla, joskin haluamme kuitenkin sinun käsittelevän ohjeistuksessa esille tuotuja teemoja. Koko tutkimuksessa haluamme säilyttää tutkittavan anonymiteetin, emme siis kerää tutkittavista minkäänlaisia tunnistetietoja vaan ainoastaan kokemukselliset kertomukset. Näin ollen Sinun ei tarvitse kirjoittaa omia eikä läheistesi nimiä. Kaikki kertomuksissa saatu tieto tehdään mahdollisimman tunnistamattomaksi henkilöiden osalta, jotta anonymiteetti säilyy.

Olemme myös vaitiolovelvollisia niin tutkimuksen ajan kuin myös tulevaisuudessa, joten kaikki yksityiskohtaisempikin tieto jää ainoastaan tutkijoiden ja tutkittavan kertomuksen välisiksi. Aineistoa säilytetään lukollisissa säilytystiloissa ja tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua. Tämän tutkimuksen aikana ainoastaan me tutkijat pystymme lukemaan tutkittavilta saatua aineistoa.

Arvostamme suuresti elämänkokemuksesi jakamista! Näin voimme saada uuden tiedon avulla mahdollisuuden huomioida ja auttaa entistä paremmin päihteiden ongelmakäyttäjiä ja heidän perheitään sosiaali- ja terveydenhuollossa.

OHJEISTUS

Kerro vanhempiesi ja heidän sisarusten sekä isovanhempiesi ja heidän sisarusten päihteidenkäytöstä ja siitä miten se on näkynyt sinun elämässäsi, lapsuudesta nykypäivään?

Aloita lapsuudesta ja jatka tarinaa mahdollisimman aikajärjestyksessä tähän päivään asti.
Vastaa samalla kysymyksiin vapaamuotoisesti, tarinasi edetessä.

Lapsuus

Minkälainen suhde sinulla oli vanhempiisi kun olit lapsi?
Minkälaista heidän päihteiden käyttönsä oli kun olit lapsi?
Jouduitko epämiellyttäviin tilanteisiin vanhempien päihteiden käytön vuoksi?
Kuinka selvisit niistä?
Keneltä sait tukea huonoina hetkinä?

Ensimmäiset päihdekokeilut

Kerro ensimmäisistä päihdekokeiluistasi ja niihin johtaneista tilanteista.
Omia tuntemuksiasi ja havaintojasi vanhempiesi suhtautumisesta sinun ja sisartesi päihteiden käyttöön, ensimmäisten kokeilujen aikana sekä myöhemmin?
Mitä ajatuksia tämä herättää?

Tämänhetkinen tilanne

Kerro omasta päihderiippuvuudestasi?
Minkälainen on sisarustesi suhde päihteisiin?
Minkälainen suhde sinulla nyt on vanhempiisi?
Mitä voimavaroja tästä saat toipumiseesi?
Onko lähipiirissäsi henkilö/henkilöitä, jotka tukevat sinua toipumisessasi?

Miten koet vanhempiesi, sisarustesi ja isovanhempiesi päihteiden käytön olevan yhteydessä omaan päihdeongelmaan?
Miten voit hyödyntää tätä tietoa kuntoutumisessa?
Mikä sai sinut haluamaan irti päihderiippuvuudesta ja mikä motivoi sinua jatkamaan päihteetöntä elämää?
Onko sinulla elämänkokemuksia, joiden koet vahvistavan sinua raitistumisprosessissasi?

Otamme kirjoitelmia vastaan 19.2. 2012 asti.
Kirjoitelman voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: nummjoha@lpt.fi

Kunnioittaen ja kiittäen,

Minna Levonen & Johanna Nummela

Lahden ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala

Minna Levonen
levominn@lpt.fi

Johanna Nummela
nummjoha@lpt.fi