YAD ottaa kantaa kannabispolitiikkaan

Päivän polttava aihe : kannabispolitiikka!

Käynnissä olevan aktiivisen kannabiskeskustelun johdosta YAD ry on päättänyt linjata omat kannabispoliittiset kehittämisehdotuksensa tarjoten samalla vaihtoehdon käynnissä oleville kannabiksen laillistamispyrkimyksille.

YADin linja on inhimillisyyttä ja monipuolisia keinoja korostava.Tavoitteena on pystyä ehkäisemään ja vähentämään kannabishaittoja.

Kannabisvalistuksen laatuun on kiinnitettävä entistä tarkempaa huomiota, jotta se tarkastelisi riittävä n monipuolisesti kannabiksen käyttöön liittyviä riskejä, vaikutuksia ja käytön syitä.

Alaikäisten kannabiskokeiluihin ja käyttöön puuttumiseksi tulee kehittää toimivampia malleja.

Kannabiksen käytöstään huolestuneille täysi-ikäisille tulisi olla tarjolla apua ja tukea mahdollisimman matalalla kynnyksellä käytön lopettamiseksi tai vähentämiseksi.

Kannabiksen käytön rikosoikeudelliset seuraukset tulisi olla kohtuullisia ja tasapuolisia. Huomautusmenettelyn käyttöä sanktiona ja käytön seuraamuksena pitäisi soveltaa pääsääntöisesti, silloin kun käyttöön ei liity epäilyä muusta rikollisesta toiminnasta. Poliisin toiminnan ja tietojärjestelmien käytön tulisi olla sellaista, etteivät ne syrjäytä tai leimaa henkilöä tavalla, joka haittaa esim. tämän työssäkäyntiä tai opiskelua.

Näillä toimenpiteillä tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kannabiksesta aiheutuvia haittoja yksilölle ja yhteiskunnalle.

Vaikka YAD Youth Against Drugs ry:n perustehtävä on edistää ennen kaikkea nuorten hyvinvointia ja huumeetonta elämäntapaa, yhdistyksessä nähdään tärkeänä myös haittoja vähentävät toimet ja huumeita käyttävien henkilöiden tuki ja ihmisarvo sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Kesän 2012 aikana Kannabiskampanjaa, joka kulkee nimellä “Myssy pois silmiltä!”, viedään YADin vapaaehtoisten voimin festareille keskusteltavaksi. YADin kannanoton voi allekirjoittaa festareilla tai vaihtoehtoisesti netissä nettiadressiin. Kannabisnäkemyksiä kartoitetaan myös YADin Huumeet festareilla -nettikyselyllä.

Syyskuun aikana kampanjan aineistot ja tulokset kootaan yhteen ja toimitetaan kansanedustajille sekä oikeus- ja peruspalveluministerille.

Miten voit osallistua?

Osallistu keskusteluun festareilla ja allekirjoita YADin kannanotto tai allekirjoita nettiadressi [adressit.com/ota_kantaa_kannabikseen](http://www.adressit.com/ota_kantaa_kannabikseen)
Osallistu keskusteluun facebook -ryhmässä ja levitä fb-ryhmän linkkiä [yad.fi/myssy](http://www.yad.fi/myssy)
Keskustele ystäväpiirisissäsi aiheesta
Voit myös raportoida meille kokemuksiasi kannabiksenkäyttäjänä, jos koet tulleesi epäreilusti, syrjäyttävästi tai leimaavasti kohdelluksi viranomaisten toimesta tai palvelujärjestelmässä muutoin. Näitä kokemuksia meille voi raportoida 20.7. saakka os. yad(at)yad.fi, jonka jälkeen julkaisemme niistä koosteen ilman, että kenenkään nimiä tulee esiin.