Vertaisryhmä alkaa Roihuvuoressa läheisille (eläkeläisille)

Helsingin Roihuvuoren palvelukeskuksessa alkaa maaliskuussa uusi vertaistukiryhmä, Peesi, eläkeläisille, joiden läheisellä on alkoholiongelma.

Alkoholiongelmainen voi olla puoliso, lapsi, ystävä, sisarus, äiti, isä, jne., kunhan vertaistukiryhmään tuleva läheinen pitää häneen säännöllisesti yhteyttä (vähintään kolme kertaa viikossa). Ryhmään tulevalla ei itsellään saa olla päihdeongelmaa tai mielenterveysongelmaa, joka vaikuttaa vuorovaikutustaitoihin.

Ryhmässä harjoitellaan positiivisen viestinnän työkaluja ja pohditaan miten tehdä raittiudesta houkuttelevampi vaihtoehto. Tavoitteena on parantaa läheisen omaa elämänlaatua sekä vähentää alkoholiongelmaisen päihteidenkäyttöä myönteisen kommunikaation keinoin. Ryhmä perustuu CRAFT (community reinforcement and family therapy) –ajatteluun.

Ryhmä on vuoden kestävä suljettu ryhmä, johon ei siis oteta uusia jäseniä kesken kautta. Ryhmä kokoontuu aina maanantaisin klo 13:30-15:00.

Ensimmäinen kokoontuminen ma 3.3. Ilmoittautumiset helmikuun aikana allekirjoittaneelle!

Palvelukeskukset tarjoavat maksutonta toimintaa ja palveluja helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille

Ystävällisin terveisin,

Maarit Ajalin
sosiaaliohjaaja
Roihuvuoren palvelukeskus
PL 8590, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Punahilkantie 16, 00820 Hki
puh. 09 310 45125, 040 483 4542
maarit.ajalin@hel.fi