Verkkovinkin työntekijä esittäytyy.

Tervehdys kaikki!

Verkko-vinkki hanke aloittaa Päihdelinkissä matalan kynnyksen anonyymiä tukea ja neuvontaa.

Minun nimeni on Juha ja työskentelen Verkko-vinkissä työntekijänä. Olen työskennellyt haittojenvähentämisen kentällä lähes 12-vuotta, pääosin neulanvaihtopisteissä pääkaupunkiseudulla tehden jalkautuvaa työtä perustyön lisäksi. Olen myös ollut tuottamassa erilaisia materiaaleja terveysneuvontatyön tueksi, esimerkiksi turvallisen pistämisen oppaan sekä muutaman muun päihdekohtaisen materiaalin. Kaikkia tällä hetkellä olemassaolevia lehtisiä voi selata täältä. Sittemmin, kun terveysneuvontapisteet ovat siirtyneet muiden toimijoiden kuin a-klinikkasäätiön ylläpitämiksi, olen keskittynyt enemmän sähköisen neuvonnan toteuttamiseen, ensin hiv-positiivisten kanssa ja nyt terveysneuvontapisteiden kouluttamisen saralla.

Koska hankkeen tavoitteena on tehdä matalan kynnyksen haittojenvähentämistyötä verkossa, Päihdelinkki on ensimmäinen paikka josta toivoisin saavani kuulla näkemyksiä minkälaisille sähköisille palveluille mielestänne on tarvetta ja jos vain mahdollista, tahtoisin jakaa omaa tietoani ja näkemyksiäni päihteidenkäyttöön ja siihen liittyviin aiheisiin, nimenomaan haittojavähentävästä näkökulmasta. Palautetta voi antaa myös anonyymisti allekirjoituksen linkistä. Jossain vaiheessa keskustelua tullaan aloittamaan myös TOR-verkossa Muunto-hankkeen luomalla alustalla.

Tulen oleilemaan Saunassa aina muiden työtehtävien salliessa, joten jos jotain kysymyksiä tai kommentteja nousee, olen käytettävissänne.

yst.terv.
Juha
Verkko-Vinkki