Ulosotto, kaipaisin tietoa

Hei! Tilanne on nyt se, että olen pakon edessä päättänyt päästää velat ulosottoon ja lyhentää yhteen paikkaan noin seitsemän vuotta.

Kertoisiko joku asian, mitä olen miettinyt?
Kävin velkaneuvojalla ja en tätä asiaa muistanut kysyä.

Eli, kun lainassani on tietty korko ja esim Aasalta on tullut maksutiedot johon on koko maksuajan laskettu mukaan korot, järjestelypalkkio jne.
Meneekö nämä kaikki maksut perintään, vai pelkkä pääoma?

Kaikki maksut mitä lainassa on niin tulee ulosottoon. Mikään ei poistu mitä siinä on . Sen lisäksi tietysti oikeudenkäyntikulut ja ulosottomaksut…

Kun luottosopimus irtisanotaan, niin silloinhan sen hetkinen lainapääoma, kertyneet kulut ja korot, viivästyskoirkoineen tulevat perintään ja velkoja, joka esimerkiksi minun tapauksessani on perintäfirma, vie asian haastemenettelyyn ja myös velallisella on oikeus pyytää ulosottoon siirtämistä. Siinä vaiheessa alkuperäinen korko juoksee ja vielä siihen käräjäoikeuden päätökseen asti.

Velkasumma kasvaa tässä vaiheessa paljon. Se näkyy näissä minun saamissani tiedoksiannoissa. Kaikesta juoksee silti viivästyskorko, ja saamissani ulosoton kirjeissä on mainittu:

“vuotuinen viivästyskorko, joka on voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä. Jos näin määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin velalle eräpäivää edeltävää ajalta maksettu korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt tai, jos velkaa koskeva tuomio on annettu ennen mainitun ajanjakson päättymistä, tuomion antamiseen.”

Tuon 180 vuorokauden tai velkaa koskevan tuomion jälkeen siis peritään viivästyskorkoa, joka ei ole lainan alkuperäinen. Se on lakisääteinen viitekorko + 7 % tällä hetkellä. Olenko ihan väärässä?

Näin tämän itse ymmärrän. Tilitäni on ulosmitattu kahden kuukauden ajan eikä tämä ole herkkua. Suurin osa tässä vaiheessa menee korkoihin ja kuluihin. Ulosotto ei ole mikään tae vähemmistä koroista. Se on täysin sidottu tämän hetkisissä lakiasetuksissa yleisiin korkoihin, jotka tällä hetkellä ovat matalat, mutta se ei ole pysyvä tila. Lisäksi sinulta voidaan ylimitata suojaosuuden ylittävistä tuloista hyvin paljon, minulta tullee menemään esimerkiksi lomarahat, jos nyt edes enää palkkaa silloin saan. Huomioi, että minulta vietiin liki puolet nettopalkasta ensimmäisessä ulosotossa. Olin lamaantunut ja palautin vain tiedoksiantoja, mutta suojaosuudessa ei oltu huomoitu lastani, ja siitä taas on kumuloitunut ongelmia vieläkin, koska en pystynyt maksamaan muita velkoja, joista olin vielä huolehtinut, joten tässä kuussa pankki otti omansa. Ollaan yritetty pärjätä sellaisella vajaalla 300:lla per kuukausi ja tiukkaa on.

Korkolaista löydät tietoa: finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633
Ulosotosta: oikeus.fi/ulosotto/fi/

EDIT: Kävit jo velkaneuvojalla, joten hatunnosto sinulle, mutta voisit vielä rohkeasti lähentyä velkaneuvojaa tässä kysymyksessä.

Oletko päässyt pelaamisesta eroon? Se on ensisijainen asia huolehtia, jos se on vielä ongelmana.

Jos sinun on pakko päästää velat ulosottoon, voit käräjäoikeuden haastekirjeen saatuasi kirjoittaa siihen oikaisupyynnön kohtuullistamisesta. Tätä en tiennyt itsekään ennenkuin katsoin netistä tämän iltaisen Yle Teeman/Femman Spoptlightin “Syvällä lainahelvetissä”. Ulosottoon siirtymisen jälkeen mielestäni edelleenkään ei velka kerrytä kuin sitä ulosoton määräämää viivästyskorkoa, joka on kuitenkin suhteellisen suuri eli EKP:n viitekorko + 7.