-----

:frowning:

Hei

Otsikkosi: Riippuvainen narkomaanista kertoo paljon omasta tilanteestasi. Narkomaani on riippuvainen huumeista, läheiselle muodostuu helposti sairauden omainen läheisriippuvuus käyttäjään.
Sairauteen on tärkeää hakea ulkopuolista apua. Kun läheisriippuvuus muodostuu sellaiseksi, että se hallitsee omaa elämää, on aika pysähtyä.
Läheisriippuvuus voi pahimmillaan lamaannuttaa ihmisen täysin kyvyttömäsi toimimaan omilla ehdoilla ja tarpeilla. Kirjoitat kuinka elämä menee murehtimiseen. Sen ei tarvitse mennä niin.
Vain sinä itse voit valita haluatko muutosta, aivan kuten käyttäjäkin.
Vilpolan sivuilla on kirjallisuuslinkki, sieltä löytyy riippuvuuksista kirjoitettua faktaa.
Suosittelen.
Vertaistukea saat täältä Vilpolasta, mutta miltä tuntuisi keskustella ihan ulkopuolisen alan ammattilaisen kanssa. Irti-Huumeista Läheis-ja perhetyökeskuksesta saat ainakin keskusteluapua
(yhteystiedot etusivulla),lisäksi kannattaa selata kuntasi sivuja jos sieltä löytyisi apua tilanteeseesi. Uskalla ottaa se ensimmäinen askel muutokseen!

Terv. Ohjaaja Kerttu