Subutex ja muut lääkkeet

Voiko subutexia käyttää muiden opioidi lääkkeiden kanssa ilman haittoja?

Subutex on itsenään Hyvä lääke mutta sitku alkaa sekakäyttää sitä ni sillon siit muuttuu petollinen eli en suosittele

Käsitykseni mukaan subutex latistaa muiden opitaattien vaikutuksen joten menee opiaatit hukkaan jos subutexin kanssa käytät yhtä aikaaa

Subutex eli bupenorfiini on niin kutsuttu osittais-agonisti. Se sitoutuu opiaattireseptoreihin, mutta ei kykene aktivoimaan niitä kaikkia. Toisin sanoen: maksimivaikutusta ei synny koskaan.

Toinen opioidiryhmään kuuluva yhdiste, esimerkiksi metadoni, voi olla täys-agonisti. Se sitoutuu myös opiaattireseptoreihin, mutta kykenee aktivoimaan ne kaikki. Toisin sanoen: maksimivaikutus syntyy.

Yhteiskäytössä Subutex estää metadonin täyttä vaikutusta, joten kokonaisvaikutus jää pienemmäksi ja opioidivieroitusoireet voivat ilmaantua.

Todellisuus on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempaa: käytetyt annokset, toleranssi ja toki käytetty muu opioidi vaikuttaa lopputulokseen. Hyvin vähän metadonia ja hyvin vähän buprenorfiinia luultavasti on vaikutukseltaan suurempi kuin kumpikaan noista yksinään. Ääripäässä taas sitten metadonin vaikutus heikkenee. Lisäksi yhdisteillä on erilaisia puoliintumisaikoja, mikä johtaa siihen että alussa lopullinen vaikutus voi ollakin mieto mutta voimistuukin ajan myötä. Etukäteen on vaikea ennustaa lopputulosta.

Opioidien yhdisteleminen keskenään omatoimisesti on siis lähtökohtaisesti huono idea. En suosittele. Jos kombinaation lisää vielä alkoholia ja/tai bentsodiatsepiineja, niin kuolemaan johtava yliannostusriski on todellinen. Suosittelen välttämään kaikin mahdollisin keinoin. Pysy siis mieluummin yhdessä aineessa kerrallaan [size=85](ja käytä sitäkin maltillisin annoksin)[/size].

Lisäksi: toki Subutexilla ja muilla opioideilla on kyky aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia, vaikkapa ummetusta. Yhteiskäytössä ummetusta saattaa ilmaantua herkemmin ja se voi olla voimakkaampaa.