Sovatek-säätiön Pelikuntoutuskurssi

Pelikuntoutuskurssi on puoli vuotta kestävä kuntoutusohjelma, joka koostuu ammattilaisilta saatavasta ohjauksesta, vertaistuesta, läheisten tukemisesta ja heiltä saatavasta tuesta sekä kuntoutujan itsenäisestä työskentelystä. Kurssi rakentuu neljästä intensiivijaksosta sekä jaksojen välisestä säännöllisestä työskentelystä. Prosessin kokonaiskestoaika 6 kk.

Pelikuntoutuskurssin tavoitteet

• Arvioida pelaamisen aiheuttamia haittoja ja hankaluuksia elämässä
• Selkiyttää pelaamiseen liittyvää ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä
• Oppia itsehallintataitoja ja tunnistaa pelaamiseen liittyviä riskitekijöitä
• Oppia toisten kokemuksista vertaistuen avulla
• Löytää elämäntapoja tervehdyttäviä toimintoja pelaamisen tilalle
• Ymmärtää läheisten merkitys ja näkökulmat

Kurssitarjonta vuonna 2017 Jyväskylässä

Kevään kurssin ajankohdat:
27.1. - 29.1.2017 (pe - su)
11.3. - 12.3.2017 (la - su)
22.4. - 23.4.2017 (la - su) läheisjakso
10.6. – 11.6.2017 (la - su)

Syksyn kurssiajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Kuntoutuskurssin toteutus

• Kurssille pyrkivät haastatellaan ennen valintaa
• Läheisillä mahdollisuus osallistua yhteen lähijaksoon
• Kurssin intensiivipäivät rakentuvat luennoista, ryhmätyöskentelystä, henkilökohtaisista- ja perhehaastatteluista
• Kurssilaiset saavat tukea ohjaajilta lähijaksojen välillä
• Kurssin koko on 8 -10 osallistujaa
• Intensiivijaksolla kurssipäivät ovat klo 8 - 16

Kurssin kokonaishinta 2200 euroa + matkat. Majoituksesta neuvoteltava kurssiajankohta- ja kurssipaikkakohtaisesti. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3 viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedustelut Anne-Maria Perttula p. 040 559 8194