Raskaana olevan päihteitä käyttävän naisen toivetulevaisuus

Vielä ehdit vastaamaan!

Opiskelen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella sosiaalityön maisteriopinnoissa tehden pro gradu työtäni. Aiheenani on tutkia raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten ajatuksia toivetulevaisuudestaan. Tutkimuskysymyksenä työssäni on: Millaisena päihteitä käyttävä raskaana oleva nainen näkee omansa sekä tulevan lapsensa toivetulevaisuuden? Mitkä tekijät ovat voimaannuttaneet naisia? Millaisena lapsen etu tulee esiin kirjoituksissa?

Käytän tutkimuksessani Kirje Tulevaisuudesta -menetelmää. Siinä kirjoittaja (eli sinä) kirjoittaa kirjeen toivetulevaisuudestasi ikään kuin se olisi jo tapahtunut. Minä haluaisin kuulla, miten sinä ja nyt vielä syntymätön lapsesi voitte tulevaisuudessa. Oliko matkallasi henkilöitä, tapahtumia tai asioita, jotka voimaannuttivat sinua? Onko jokin tällä hetkellä sinua mietityttänyt asia ratkennut ja mikä siinä auttoi?

Saatat huomata toivetulevaisuuden kuvittelun tuovan toiveitasi hieman lähemmäksi itseäsi. Lisäksi ajatuksesi oikeanlaisen tuen saamisesta voivat antaa arvokasta tietoa käytännön kehittämistyön tueksi.

Linkki kyselyyn löytyy täältä.

Tutkimukselle on myönnetty tutkimuslupa 15.3.2021. Ylläpito on antanut luvan tutkimuksen julkaisuun Päihdelinkki -sivustolla.