Päihdeongelmaisten ongelmien kokonaisratkaisusta

PÄIHDEONGELMAISTEN ONGELMIEN KOKONAISRATKAISUSTA

Kokoan tässä kirjoitelmieni pääkohtia. Mielestäni on taloudellisesti mahdollista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista ratkaista päihdeongelmaisten ongelmat seuraavan kokonaisohjelman avulla:

GEEZER (=vanha äijä) kortti:

 1. Alkoholin hinnan alentaminen KAIKILLE ei käy. Veron alennuksesta seurasi piikki alkoholikuolemissa, ja alkoholi on muutenkin suurin työikäisten kuolinsyy. Alennettu alkoholin hinta on rajattava koskemaan vain työelämästä syrjäytyneitä eikä alkoholin käyttöön pidä nuorisoa rohkaista. Siksi alennettu alkoholin hinta on rajattava koskemaan 35 vuotta täyttäneitä päihdeongelmaisia. Tähän ikään mennessä tärinät ja laitosjaksot on koettu ja halukkuus jatkaa päihteiden käyttöä voidaan perustaa omakohtaiseen kokemukseen. Alennetulla hinnalla alkoholia voitaisiin myydä erikseen myönnettävällä Geezer-kortilla, joka voitaisiin määräajaksi peruuttaa väärinkäytösten esim. alkoholin alaikäisille välittämisen perusteella. Alennettu alkoholin hinta syrjäytyneille lopettaa korvikkeiden käytön ja trokareiden markkinat sekä vähentää pikkurikoksia kuten näpistyksiä ja itäviinan markkinoita.
 2. Geezer-kortilla tulisi saada myös muut välttämättömät sosiaaliset etuudet kuten ilmainen matkustaminen julkisella liikenteellä. (Vrt Unkarissa eläkeläiset saavat matkustaa ilmaisesti junissa). Näin lopetetaan pummilla matkustaminen ja vähennetään rattijuopumuksia. Terveyskeskusmaksut on myös poistettava syrjäytyneiltä.

TUKIPALVELUT SYRJÄYTYNEILLE

 1. Maamme n. 10.000 asunnottomalle on rakennettavissa kolmio n. 2 Mrd. €:lla. Uustuotantona perheasunto maksaa n. 200.000 €. Rakentaminen voidaan keskittää aluekeskuksiin kuten Kajaaniin tai Jyväskylään lähelle keskustaa. (Tontteja kyllä löytyy). Pk-seudulle muuttoa ja sieltä poismuuttoa varten samoin kuin halutun sijainnin pk-seudulla suhteen tulee suorittaa kysely. Arvatenkin suurin osa haluaa asua kantakaupungissa – esim. Kauniainen on jo susirajalla. Tarvittavat tilat löytyvät rakentamalla muutama korkea pistetalo esim. purkamalla Lasipalatsi voidaan asuttaa jo 2.000 keskustassa haluamaan asuvaa syrjäytynyttä. (Sällikoti on oiva pilottihanke mutta vain pilottihanke).
 2. Syrjäytyneille tulee järjestää päivittäinen ilmainen opiskelijaravintolatasoinen ruokailu seisovine salaattipöytineen. Tämä maksaa n. 3 €/henkilö päivässä. Näin saadaan syrjäytyneiden vitaminointiongelma ratkaistua.

KANNUSTAMINEN RAITISTUMISEEN

Raitistumiseen ei useinkaan ole kiihokkeita ilman yhteiskunnan kannusteita (pl. uskonnollinen herääminen) ellei ole terveydellinen pakko (esim. laitoshoitoon joutuminen, ”vihannes”). Raitistumiseen on kannustettava korotetulla toimeentulotuella/eläkkeellä sekä kyselyiden perusteella järjestettävillä kiihokkeilla. Esim. ½ vuotta raittiina oleville voitaisiin kustantaa Floridan-matka tai vuoden raittiina oleville voitaisiin kustantaa C-segmentin (esim. Corolla) auto.

PÄIHDEKUNTOUTUKSEN RAHOITTAMINEN

 1. Maamme tarvitsee UUSIA verotuloja. Esim. professori Jarmo Leppiniemi on ehdottanut veroparatiisin perustamista. Tällainen voitaisiin toteuttaa esim. Länsi-Espooseen; yritysverotuksesta voitaisiin ottaa mallia Irlannista tai Hollannista ja yhteisyritysten luomiselle voitaisiin ottaa mallia Kiinasta.
 2. Verotulojen kasvattaminen = valtion velkaantumisen pysäyttäminen. Työllisten elintaso on kasvanut valtavasti viimeiset 20 vuotta. Esim. v. 1993 sairaanhoitajan palkka oli n. 7.200 mk/kk nyt se on n. 2.900 €/kk. Suuri osa elintason noususta on valunut kerskakulutukseen esim. ulkomaan matkat ja autot. Aasian sijasta matka Eurooppaan riittää. Auton ei tarvitse olla Volvo – myös Toyota on hyvä. Kun kansamme oli köyhempää se oli myös terveempää ja onnellisempaa. Koulutettujen pako ulkomaille voidaan estää edellyttämällä esim. viiden vuoden valmistumisen jälkeistä sitoutumista kotimaahan sekä lukioissa että niiden jälkeisissä oppilaitoksissa. Työllisten verotuksen kiristäminen parantaa kuntataloutta ja valtiontaloutta sekä maamme vaihtotasetta.
 3. Verojen korottaminen tulee rajata hyväosaisiin so. kokoaikaista työtä pysyvässä työsuhteessa tekeviin.
 4. Ammattiliitot voidaan lakkauttaa (vrt esim. USA:n termi non-union worker). Työttömyyskassatoiminta voidaan keskittää Loimaalle (Loimaan kassa).
 5. Lakko-oikeutta voidaan rajata (vrt esim. Reaganin toimet lennonjohtajien lakossa) ja lakot voidaan tarvittaessa murtaa (vrt esim. Oy Vientirauha 1920-luvulla).

Varsinaista yksittäistä laskelmaa en voi esittää sillä esim. Excel-taulukon avulla antamalla muuttujille erilaisia mahdollisia arvoja saadaan helposti aikaan satoja erilaisia laskelmia.

Muuten asiapitoinen ja hieno kirjoitus, mutta yleisin työikäisten kuolinsyy taitaa tällä hetkellä olla masennus, johtuipa se sitten mistä tahansa.

Oletko muuten koskaan ajatellut hakeutua kansanedustajaksi?

´

No voihan tänne krjoitella tuollaisia utopiota huvikseen. Parempi se on kuin dokaaminen ja bittiavaruuteen kyllä mahtuu.

Mitä tuollainen sitten auttaa muita päivittäisen raittiuden saavuttamiseen ja säilyttämiseen onkin sitten toinen juttu.

Mitä tuohon USAn ihailuun tulee niin ainakin viimeksi käydssäni Friscossa siellä oli aivan keskutassakin runsaasti asunnottomia ja spurguja varastettuine ostoskärryineen kerjäämässä.

 1. Alkoholia tulee myydä vain 21 vuotta täyttäneille. Heillekin vain tietty määrä vuodessa. Esim. 24 pulloa väkevää viinaa tai vaihtoehtoisesti 36 pulloa viiniä tai 72 litraa olutta. Ostamiseen oikeutettuja ovat vain erityisen ostoluvan omaavat. Ostoluvan myöntää viranomainen nuhteettomalle henkilölle.

 2. Alkoholin nauttimen yleisellä paikalla ankarasti kielletty. Sanktiona 14 - 28 päiväsakkoa ja em. mainitun alkoholin ostoluvan epääminen määräajaksi.

 3. Juopuneena esiintyminen julkisella paikalla sanktioitava. Välitön säilöönotto vähintäin 12 tunniksi ja 14-28 päivän päiväsakot. Ostoluvan menetys vähintään 6 kuukaudeksi. Kolmesta säilöönotosta tiukka puhuttelu sosiaaliviranomaisen toimesta ja mahdollinen päätös tahdonvastaisesta hoidosta työleirillä.

 4. Sakon muuntorangaistus palautettava. 30 maksamattomasta päiväsakosta kuukauden vankeustuomio.

 5. Rattijuopumuksesta (>0,5 pro mille ) ehdoton vankeusrangaistus min. 3 kk

 6. Vailla säännöllistä työtä juopottelevaa elämää viettävä henkilö passitettakoon työlaitokseen 6k - 12 kk ajaksi.

 7. Rikoslakia tiukennettava huomattavasti. Esim. polkupyörävarkaudesta 6 kuukauden ehdoton tuomio.

8 Rikoksiin syyllistyneet menettävät kansalaisluottamuksensa. He eivät kelpaa julkisiin virkoihin, eivät saa äänestää eikä heille myönnetä moottorikulkuneuvon ajo-oikeutta.

 1. Toistuvat rikoksenuusijat suljettakoon määräämättömäksi ajaksi pakkolaitokseen. Esim. viidennestä rangaistuskerrasta ,vaikkapa pyörävarkaudesta, pakkolaitokseen. Pakkolaitoksen johtokunta kokoontuu muutaman vuoden välein arvioimaan henkilön nuhteettoman elämän todennäköisyyttä ja pohtimaan henkilön vapauttamista.

1.1) Myyjä voi luovuttaa alkoholijuoman ostajalle vain, jos tämä a) ostaa alkoholia omaan käyttöönsä ja b) kykenee perustelemaan, mihin tarvitsee alkoholia. Perustelu annetaan kirjallisena kassalta löytyvälle kaavakkeelle. Suullinen perustelu hyväksytään, mikäli ostaja ei osaa (enää) kirjoittaa, mutta puhuu (edelleen) rakentuneesti.

Perusteluksi ei käy kuvaus tilaisuudesta, jossa alkoholi tullaan nauttimaan, vaan ostajan on annettava selvitys elämässään vallitsevista asiantiloista, jotka saavat hänet tarvitsemaan alkoholia. Myyjällä on oikeus pidättäytyä myymästä alkoholia, jos huomaa ettei ostaja tiedä itsekään, mihin alkoholia tarvitsee.

–kh

2

Jatketaan samaan tyyliin vaan, viinan hinta alas, subut ja pamit kouraan kaikille, niin eiköhän se edullinen ratkaisu, johon jo monet ovat päätyneet eli Suomalainen benjihyppy ala houkuttamaan yhä useampia. Päästään koko päihdeongelmasta, tosin melko autiota saattaa olla… :mrgreen:

Mun rahkeet ei riitä edes asukastoimikunnan kokouksiin, mutta tuo Lasoli vois olla melekonen vaaliruhtinas joissakin (vaali)piireissä. :slight_smile:

–kh

Jos nyt kuitenkin se raittiiden puolue perustettaisiin ihan vaikka tästä plinkin väestä, ajatelkaa nyt miten somaa olisi katsella telkkarista, kun puolueen jäsenet kävisivät keskustelua…kuivahumalaissyytökset ja väärin raitistuneet sinkoilisi huoneen poikki, tulisi vähän väriä ja uutta termistöä politiikkaan… :laughing: :laughing: :laughing: Eihän siellä kai muuta tarvitse tehdä ja sitten välillä vähän hyökättäisiin toisten kimppuun, kun ei keskenään jaksettais tapella… :laughing:

^Kai se meno olisi jotain tuollaista, nimeksi toki Raittiiden Ihmisten Puolue.

–kh

^:lol:
Joo! Ja erottuaksemme muista voisimme esiintyä edelleen näillä omilla nimimerkeillämme ja säilyttää keskustelussa muutenkin samat supistetut elementit kuin täällä palstamaailmassakin, puhetta voisi sitten elävöittää taskussa olevilla hymiöillä…Timo Soinia kuunnellessa tämä Basilica voisi vaikka pitää tuota :open_mouth: hymiötä ylhäällä koko ajan… :laughing:

Nyt repesin

Parasta varmaan kirjoittaa ihan puolueohjelmaankin, ettei meidän puolue harrasta sopupeliä. Emme edes keskenämme. Olemme rehellisesti kaikkea vastaan.

´

Minun lista ei ollut vaaliohjelma vaan hieman pyöristetty kuva siitä millaista alkoholi- ja sosiaalipolitiikka oli Suomessa pari sukupolvea sitten (1950-luvulla). Ajat ovat muuttuneet mutta viina maistuu edelleen…

Vastauksia kommentteihin:

 1. Mistähän ihmeestä tämä amerikka-ihannointi? Eikö siellä ole asunnottomia tai syrjäytyneitä ollenkaan? Opinnot kauppakorkeakoulussa. Kaikki materiaali oli amerikkalaista (yksi oppikirja taisi olla englantilainen ja yksi ruotsalainen) – ei niillä välttämättä ole tekemistä todellisuuden kanssa esim. fuusiot kapitalistisessa utopiassa tai poliittisten kustannusten hypoteesi (yritykset reivaavat tahallaan tuloksia alaspäin – eivät siis oikeasti näin tee) eikä varsinkaan hyödyllisyyden kanssa (hirveästi kaavoja ja käsitteitä joita ei tapaa reaalimaailmassa vaikkapa silver metal –heuristiikka) tai vaikkapa agenttiteoria (sehän juuri kehottaa maksamaan johdolle tolkuttomat palkkiot ettei sillä ole liikaa kiihokkeita toimia osakkeenomistajien etua vastaan - Jouko Ahosen puheet ”mahtava työ ja mahtava palkka” saavat tukea agenttiteoriasta. Rividemarit vain turhaan suivaantuivat Ahoselle – Ahoselle joko on selitetty kansantajuisesti agenttiteoriaa tai hän on tahattoman huumorin taitaja). Professorien asenne muuten - yleensä - on se, että vain amerikkalainen lehti voi olla tieteellinen ja että tärkeää on kirjoittaa vain toisille tutkijoille lähinnä amerikkalaisille.

 2. Mitä tuohon USA:n ihailuun tulee niin ainakin viimeksi käydessäni Friscossa siellä oli aivan keskustassakin runsaasti asunnottomia ja spurguja varastettuine ostoskärryineen kerjäämässä. Sosiaaliturvaa tarvitaan. Esim. Prahassa oli paljon kerjäläisiä kun taas Hannoverissa asiat paremmin (jäi mieleen paikallinen ”rytmiryhmä” metron pääteasemalla alkoholia myyvän kioskin ympärillä jo aamusta. Tällaiseen sosiaalihuoltoon pitäisi Suomessakin pyrkiä). Yhdysvalloissa en ole käynyt mutta jos jaksan jatkaa raittiina voisin käydäkin. Nyt on kohta kolme kuukautta takana ja matkarahatkin siten.

 3. Amerikan ihannointini on vielä lievällä tasolla. Eräs markkinointia lukenut opiskelija oli sitä mieltä, että kaikki eurooppalaiset autot ovat Skodia (siis esim. Dodge tai Chevrolet on paljon parempi kuin Lamborghini tai Porsche). Eräs sukulainen taas on niin jenkkihenkinen, ettei yli 1.000 elokuvan kokoelmassa ole yhtään eurooppalaista ja ovenkahvatkin piti vaihtaa ovennuppeihin. Eräs jamppa Ruotsissa taas oli niin jenkkihenkinen, että aina esittäytyessä tai vaikka ravintolaan tullessa hän iloisesti hihkaisi ”United States of America”. Eräs jamppa Paraisilta taas rakennutti omakotitalonsa nauloja myöten amerikkalaisista tarvikkeista.

 4. Vinetto esittelee vanhan ajan lainsäädäntöä. Monetkin julkkikset (Irwin, Sariola, Virta) saivat lyhyen linnatuomion ratista. Monet olivat ”sakkoja syömässä”. Ongelmana on vankilakapasiteettimme vähäisyys. Nykyään vailla säännöllistä työtä on niin moni päihdeongelmainen ettei pakkolaitosinstituutio onnistu.

 5. Asun liian suuressa kunnassa. Ei kiihokkeita politiikkaan. Keskisuuressakin kunnassa valtuustoon on vaikeata päästä (helpoiten siellä pääsee olemalla suuressa työpaikassa esim. sairaala, tehdas niin työkaverit äänestävät).

 6. Politiikasta olen ajatellut niin, että EHKÄ muutan joskus Kauniaisiin kansalaisaloitteita laatimaan (asuin muuten ikävuodet 2-5 siellä Kauppilantiellä kerrostalossa) niin kuin tv:ssäkin esiintynyt Mauno Voutilainen Jyväskylässä lähtökohtana syrjäytyneiden auttaminen Kauniaisten kaupungin verovaroilla. Erona minulla Maunoon on se, ettei Maunolla ole ollut pahaa päihdeongelmaa.