Osallistumispyyntö tutkimukseen - masennus & peliongelma

Tampereen yliopistolla tehdään tutkimusta, jossa tutkitaan peliriippuvuuden yhteyttä masennusoireisiin sekä elämän tarkoituksettomuuden tunteeseen.

Tutkimus on käynnistynyt vuonna 2011kerätyllä lomakekyselyllä. Nyt yritetään hankkia vapaamuotoisempaa,
syvällisempää tietoa peliongelmaisilta 19 avokysymystä sisältävällä sähköpostihaastattelulla.

Vastaamiseen kuluva aika on täysin riippuvainen vastausten laajuudesta. Jos haluat osallistua tutkimukseen,
lähetä sähköpostiviesti ”Haastatteluun” sähköpostiosoitteeseen paivi.tyni@uta.fi niin saat kysymykset
sisältävän viestin.

Ystävällisin terveisin
Tutkija, YTM Päivi Tyni
S-posti: paivi.tyni@uta.fi