Oletko toipunut päihderiippuvuudesta? Millainen suhteesi läh


[Päihdelinkin toimitus huomauttaa: Aineistonkeruu Päihdelinkin kautta on ainakin toistaikseksi keskeytetty.]

Kirjoitelmapyyntö
Jyväskylä 15.6.2013

Oletko toipunut päihderiippuvuudesta? Millainen suhteesi läheisiisi
oli toipumisprosessin aikana?

Olen Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opiskelija ja teen pro gradu
tutkielmaani päihderiippuvuuksista toipuneiden kokemuksista
läheissuhteista toipumisen eri vaiheissa. Tutkielmaani ohjaa
sosiaalityön professori Marjo Kuronen.

Toivon sinulta vapaamuotoista kirjoitelmaa, jossa kerrot siitä
kuinka koit läheiset ihmissuhteesi kun olit toipumassa
päihderiippuvuudesta. Millaisia läheisiä ihmissuhteita sinulla oli
toipumisen aikana? Miten koit läheiset ihmissuhteet? Miten läheiset
olivat mukana arjessasi? Miten läheiset suhtautuivat sinuun tuolloin,
miltä se tuntui? Toivon, että kerrot kirjoitelmassasi myös arkipäivän
tilanteista ja tapauksista. Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta toivon,
että tuot esiin kirjoitelmassasi seuraavat asiat: sukupuolesi, ikä,
milloin ja miten päihteiden käyttösi alkoi, ja kuinka pitkään olit
päihderiippuvainen.

Käsittelen kirjoitelmat ehdottoman luottamuksellisesti.
Tutkimukseen on mahdollista osallistua anonyymisti nimimerkillä.
Tutkielmasta ei tule käymään ilmi henkilötietoja, ja myös kaikki
tunnistamista mahdollistavat seikat tullaan muuttamaan tai poistamaan.
Aineisto tullaan säilyttämään tietokoneella, johon on pääsy vain
tutkijalla. Tutkielma tullaan julkaisemaan sähköisenä yliopiston
kirjaston tietokannassa, josta se on valmistumisen jälkeen saatavilla.
[i]

[Päihdelinkin toimitus huomauttaa: Aineistonkeruu Päihdelinkin kautta on ainakin toistaikseksi keskeytetty.]

Koska teos tulee olemaan valmis? Olisi mielenkiintoista päästä lukemaan. :slight_smile:

Ensiksikin tässä ei ole mitään otantamenetelmää. Toisekseen jos joku vastaa niin vastauksiin liittyy itsevalikoitumisen ongelma. Kolmannekseen tässä ei ole mitään perusjoukkoa. Jos kuviteltu perusjoukkosi on Päihdelinkin kirjoittajat niin seuraa kadon ongelma.Kirjassaan Kato ja korrelaatio Rauno Tamminen painottaa, että jo noin 30 % kato tekee tutkimuksesta epäluotettavan. Sitten vielä tulee muistamisen ongelmat; on helpompi tunnistaa kuin muistaa, mikä puoltaa valmista kyselylomaketta esim. Likert -asteikolla.

Kirjallisuudesta saat paljon tietoa päihderiippuvien kokemuksista suomeksi. Näitä on kaunokirjallisuudesta tutkimuskirjallisuuteen. Gradussa ei metsäyliopistoissa tartte viitata amerikalaisiin journaaleihin kuten kehä III:n sisällä mm. koska tieteellisyyden taso niissä on selkeästi alhaisempi eikä niillä ole varaa Aalto -yliopiston ja Helsingin yliopiston tavoin tilata amerikkalasia tiedeöehtiä, joiden tilausmaksut ovat korkeat. Tutkimusasetelmasi on erittäin puutteellinen, mikä osoittaa ohjaajasi Marjo Kurosen puutteellista perehtymistä tieteen teon alkeisiin.

Sitten. Sä et voi olettaa toipumisen olevan lineaarinen vaan jo toipunut voi ryhtyä taas ryyppäämään. Toipuminen - ymmärrettynä ehkä etanolin käytön määrällä - saattaa sahata. Sitten läheissuhteet eivät aina liity päihteistä toipimuseen. Kun akka lähtee niin mies alkaa ryyppäämään kuvio on tuttu ja nainen ellei ole sikaruma saa nopeasti uuden kumppanin. Toisaalta läheisen kuolema voi pistää surun vuoksi ryyppukierteen päälle ja toisaalta se voi raitistaa; iso perintö lopettaa köyhyyteen vittuuntuneen ryyppykierteen ja keskiluokkaan noussut köyhä raitistuu.

Sitten on vielä olemassa se seikka, että monet ovat erakkoalkolisteja. Ei heillä mitään läheissuhteita ole.

Kun tutkimusasstelmasi hahmottaminen on puutteellisen ohjauksen takia pielessä en vastaa. Tällaisia nettikyselyyn perustuvia tutkimuksia on koitettu tehdä amk, koulu ja opistotasoissa töissä.

Sitten tietokone,johon on pääsy vain tutkijalla on sellainen, joka ei ole kytketty Internetiin. Jokainen edistynyt teini osaa imuttaa sun koneelles vaikka keyloggerin tai spywaren.

Koska tutkimuksessasi on kaikki pielessä (ei sinun syystäsi vaan metsäyliopiston ja sun retadin ohjaajan takia en vastaa.

Onnea, Karoliina, tutkielman kirjoittamiseen. Aiheesi on oikein hyvä. Ei kannata lannistua retadien kirjoitteluista.