No paljos sitä häppää menee exalkoholisti?

Paljon on audit-pisteet?