Läheisriippuvais/alkoholistiklishee?

Katsopas koko dokkari ja perehdy paremmin szaszimaiseen ajatteluun. Psykiatrian historia on mielenkiintoinen. Sillä on yllättävä rooli myös ja varsinkin politiikassa.

Mikä on “lr- kirja”?

Psykiatria on historiansa aikana ollut aina poliittisten päämäärien työkalu, sekä sosiaalisen kontrollin väline. Sekä isossa (yhteiskunnallisessa), että pienessä (esim. perheissä) mittakaavassa. Tämä on NIIN totta myös tämän päivän suomessa.

^Joo, okei, mutta silti ko. kentän ammatinharjoittajilla saattaa olla ihan vilpittömät parantamiseen ja/ta ihmisten olon helpottamiseen tähtäävät tarkoitusperät. Tuskin kuuluvat kaikki mihinkään “kerhoon” tai eivät ainakaan tiedä siitä. Kaikkeen tieteeseen kuuluu uudistuminen ja vanhojen motiivien ja “tietojen” tarkistaminen.

Mä en nyt voi katsoa mitään linkkejä, käytän nettiä kännykällä.

Natsitkin uskoivat vilpittömästi olevansa hyvällä asialla. :slight_smile:

Kun puhutaan massiivisesta puoli maailmaa käsittävästä psykiatrisesta koneistosta, johon liittyy moneen yhteiskuntaan levinnyt psykokulttuuri, on sanomattakin selvää että suurin osa mukana olevista toimijoista eivät tajua missä ovat mukana. Tällä tavalla monet isot katastrofit ovat päässeet syntymään. Psykiatri Thomas Szasz on maininnut että länsimaissa on menossa tällä hetkellä hiljainen “medikaalinen holocaust”. Se on helppo uskoa. Psykiatria on kaikkialla. Suomessa varsinkin täällä tietyillä yhteiskunnan kerroksilla ei ole saareketta jonne psykiatria, ja sen oireet eivät olisi levinneet. On aika vähän ihmisiä jotka enää kykenevät esimerkiksi assosioimaan pitkäaikaistyöttömän ihan normaaliksi, psyykkisesti tasapainoiseksi ihmiseksi. Ei kyllä pitkäaikaistyötön on mielikuvissa automaattisesti psyykkisesti sairas. Toisaalta kaikki tietävät, että menestyvä miljonääri piehtaroi menestyksestään huolimatta psyykkisissä ongelmissa ja mielenterveyden tasapainottomuudessa sillä eihän raha tee ihmistä onnelliseksi, ja itseasiassa liika rahahan sekoittaa ihmisen pään. Toisaalta työssä käyvä keskivertotavis potee oravanpyöränsä aiheuttamaa kliinistä masennusta ja perhe-elämän ja työn yhteensovittamisongelmien aiheuttamaa stressiä, eikä hänkään voi olla psyykkisesti terve.

Minä olen nähnyt vuosikausia täällä kolmannella sektorilla miten psykiatria toimii esimerkiksi työttömyyden"hoidossa" => poliittisena työkaluna. Työelämään ja työttömyyteen liittyvät ongelmat ja “mielenterveystyö” kulkee käsi kädessä. Ihmisiä stigmatisoidaan mt- ongelmaisiksi liukuhihnalla, ja sitä kautta täysin terveitä ihmisiä syrjäytetään normielämästä lopullisesti. Kaikki yhteiskunnalliset ongelmat väen väkisin sysätään yksittäisten ihmisten henkilökohtaisiksi ongelmiksi. Kun ihminen voi pahoin, hänen on helppo uskoa olevansa sairas kun auktoriteettihahmo niin sanoo.

Ihan samalla tavalla tämä pätee ns. läheisriippuvuuteen ja päihdeongelmiin liittyvissä tilanteissa.

Edit: Nyt tekis mieli referoida tänne vielä kys. kirjasta luku “Lama olet sinä” mutta en tiedä menisikö jo tekijänoikeuksien rikkomiseksi. Alkaa kohta olla koko kirja referoituna tänne. :slight_smile:

"Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt ja hänellä on huomattavia vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei.

Oireet

Tyypillisiä psykoottisia oireita ovat erilaiset harha-aistimukset (hallusinaatiot, ks. «Harha-aistimus (hallusinaatio)»1) ja harhaluulot (deluusiot, ks. «Harhaluulo (deluusio)»2), suhteuttamisharhaluulot ja merkityselämykset. Harha-aistimuksia on erilaiset kuuloelämykset, puheen kuuleminen, erilaiset näköharhat ja kosketus- ja hajuharha-aistimukset. Harhaluulot saattavat kehittyä selityksiksi harha-aistimuksille tai henkilö voi kokea itsensä perusteetta vainotuksi, poikkeuksellisen tärkeäksi henkilöksi, jumalaksi tms. Psykoottisilla suhteuttamisharhaluuloilla ja merkityselämyksillä tarkoitetaan kokemuksia, joissa henkilö antaa esimerkiksi toisten ihmisten eleille harhanomaisia merkityksiä.

Erilaiset aistikokemusten vääristymät (illuusiot, aistinhairahdukset) tai harha-aistimukset voivat kuitenkin monilla ihmisillä etenkin stressitilanteissa tai nukahtamisvaiheessa ilmetä ilman, että ovat luonteeltaan psykoottisia. Tällöin ihminen ymmärtää aistimuksensa vääristyneen (illusorisen) luonteen, kun taas psykoottisena kokemuksena sama aistimus koetaan todellisena ilmiönä. Rajankäynti psykoottisina pidettyjen ja normaaleina pidettyjen jäykkien ja perusteettomien uskomusten välillä ei aina ole helppoa. Jos henkilön uskomus on luonteeltaan hänen kulttuurissaan tai alakulttuurissaan yleisesti jaettu maailmanselitys tai uskonnollinen vakaumus, ei tällaista uskomusta määritellä harhaluuloksi. Hyvin jäykkä ja henkilön sosiaalista toimintakykyä olennaisesti kaventava uskomus voi joskus tällöinkin olla luonteeltaan myös psykoottinen.

Henkilön käytös voidaan määritellä psykoottiseksi myös silloin, kun puheensa tai käytöksensä on hyvin outoa tai eriskummallista vaikka hänellä ei ilmenisikään varsinaisia harha-aistimuksia tai harhaluuloja. Psykoottinen puhe on luonteeltaan täysin epäloogista tai hajanaista, joskus taas hyvin seikkaperäistä ja yksityiskohtiin takertuvaa."

On totta, että psykoosi paranee ilman psykiatrista hoitoa ja ilman lääkitystä aikanaan, mutta se voi olla hyvinkin rankkaa sekä henkisesti että fyysisesti niin psykoosissta olevalle itselleen kuin hänen läheisilleen.

"Ilmenee useissa psyyken sairauksissa

Psykoottisia oireita ja kokemuksia ilmenee hyvin monissa psykiatrisissa sairauksissa. Ainakin jaksottaiset harha-aistimukset, harhaluulot ja outo käytös ovat ominaisia skitsofreniassa (ks. «Skitsofreenistyyppinen häiriö»3). Itsepäiset harhaluulot ovat tyypillinen oire erilaisissa harhaluuloisuushäiriöissä. Harhaluuloja ja harha-aistimuksia ilmenee joskus myös vakavissa depressioissa ja manioissa, jolloin tilaa kutsutaan psykoottiseksi masennustilaksi tai maniaksi. Vaikka traumaperäisissä häiriöissä ja dissosiaatiohäiriöissä (ks. «Dissosiaatiohäiriö (ajatusten, tunteiden, tekojen ym. erillisyys)»4) usein ilmeneekin erilaisia harha-aistimuksia, näitä häiriöitä ei luokitella psykoottisiksi häiriöiksi, koska henkilö yleensä mieltää harha-aistimuksensa illusorisen luonteen tai harhaiset kokemukset ovat hyvin lyhytkestoisia. Jotkut psykoottisiksi luokitellut aistinharhat ja harhaluuloiksi luokitellut merkityselämykset ovat kuitenkin luonteeltaan traumaperäisiä, kun ajankohtainen tapahtuma muistuttaa työstämättömästä ja tietoisuudesta torjutusta traumaattisesta tapahtumasta.

Harha-aistimuksia ja harhaluuloja esiintyy eri asteisina myös monissa neurologisissa ja joskus joissakin aineenvaihduntahäiriöissä. Sekavuustiloissa (delirium, ks. «Sekavuustila (delirium)»5) ja dementian (ks. «Dementia»6) vakavammissa muodoissa psykoottiset oireet ovat tavallisia."(lainaukset terveyskirjastosta)

Varmasti mt-potilaaksi on leimattu ihmisiä, jotka sitä eivät ole, hiljennettykin kiusallisia mielipiteitä esittäviä, mutta olisin kuitenkin sitä mieltä on suurin osa saa apua ja hyötyä psykiatrisesta hoidosta ja ovatpa jopa tyytyväisiä saamaansa hoitoon.Toisaalta on ihmisiä, jotka ovat joutuneet sellaiseen terapiaan, että ovat sairastuneet terapeutin käsittelystä, mutta joka ammattikunnassa on omat mätämunansa.

Niin?

Ihmisen aivoissa lienee vielä paljon selvittämättömiä asioita. Aivotoiminnan häiriöt voivat liittyä esimerkiksi välittäjäaineisiin tai solurakenteeseen, ja näiden syiden ja seurauksien tutkimus etenee jatkuvasti.

Kuten sanoin niin en itsekään ole taipuvainen ajattelemaan läheisriippuvuutta sairautena, mutta tällä tiedolla en sulje pois sitäkään mahdollisuutta etteikö se joillakin ihmisillä joistain fyysisistä syistä voisi sellainen olla.

Alkoholismia pidetään tutkimusten perusteella osittain perinnöllisenä, mikä tarkoittaa että näiden ihmisten geeniperimässä on joitain sellaisia samanlaisia tekijöitä, jotka aiheuttavat sen että heihin alkoholi vaikuttaa eri tavalla kuin valtaosaan väestöstä: heistä tulee riippuvaisia. Tämän riippuvuuden on katsottu olevan osittain fyysistä (esimerkiksi ryyppy jää päälle, kroppa “vaatii” lisää), ja osittain psyykkistä (esimerkiksi haetaan aikaisemmin alkoholista saatua hyvänolon tunnetta sitä tilaa kuitenkaan saamatta). Ts. tämän näkemyksen mukaan alkoholistiksi, alkoholiriippuvaiseksi, ei voi tulla pelkästään alkoholia juomalla, vaan kropassa täytyy olla se heikko lenkki.

Siinä mielessä alkoholismia voisi ehkä verrata allergiaan: siinä vaiheessa kun jättää allergeenin ottamatta, oireet lieventyvät tai poistuvat.

Oma tahto ja oma toiminta liittyvät tässä tapauksessa lähinnä ns. kielletyn hedelmän ongelmaan. Jos jokin on kielletty, meistä ihmisistä se tuntuu lähinnä haasteelta: miten murtaa kielto, miten alistaa tai oppia käyttämään tuota kiellettyä niin että pystymme sitä hallitsemaan. Alkoholisti yrittää, muttei fysiikkansa vuoksi pysty. Alkoholismin hoito sairautena perustuu siihen, että alkoholistille annetaan tieto hänen sairautensa luonteesta. Silloin hänellä on mahdollisuus (= oma valinta) luovuttaa ja uskoa, ettei hänen kroppansa pysty alkoholia koskaan hallitsemaan. Ilman tuota tietoa sairauden luonteesta tätä oivallusta ei alkoholistilla ehkä koskaan synny.

Alkoholismia ei nimenomaan pidetä sellaisena sairautena (tällä hetkellä) josta voisi parantua niin, että jonain päivänä taas pystyisikin alkoholia käyttämään kuten “normaalit ihmiset”. Minusta nimenomaan se, että alkoholisti voi vuosienkin raittiuden jälkeen juodessaan palata huomattavan nopeasti raittiutta edeltäneeseen surkeaan riippuvuus tilaan, kertoo siitä että kyseessä on muun muassa fyysinen sairaus.

.

Tämä on minusta myös jotenkin lohdullinen ajatus. Toisaalta oman käyttäytymisen muuttaminen on pitkä tie ja monesti vaikea prosessi, ja voi välillä tuntua jopa oman luonteen vastaiselta. Mitä kroppa tarvitsisi niin järki ei aina sulata, ja myös päinvastoin.

Fernetti : taidetaan puhua eri asioista, syytän hellettä, aivot ei toimi :smiley: Luin siis ketjun läpi ja itsekkin ihmettelin mihin kommentoin :laughing: kiitos vielä kirjoituksistasi, ne ovat antaneet uutta ajattelemista ja kirjavinkki erityisesti.

Tämä muistuttaa epäilyttävästi taas minnesotahoito- ideologian toistoa. Nää “tutkimusten perusteella…”- “on tutkittu että…”- hokemat on kyl niin hauskoja. Minkä tutkimusten, kuka ne teki ja milloin?

Se minä alkoholismia (tai läheisriippuvuutta) tällä hetkellä pidetään riippuu siitä keneltä kysytään.

Äkkiseltään en löytänyt tuoreempaa artikkelia aiheesta, mutta tässä esim. Duodecimin artikkeli perinnöllisyydestä vuodelta 2003: duodecimlehti.fi/web/guest/a … usinnumero

Alkoholismin diagnoosi on sopimuksenvarainen ja muuttunut vuosien varrella, koska objektiivista biologista osoitinta ei ole edelleenkään olemassa. Jos tahdot jatkaa keskustelua alkoholismin olemuksesta, kommentoi mieluummin vaikka tänne: viewtopic.php?f=3&t=22936 Mutta lue mieluummin koko ketju ajatuksella ensin läpi. Muuten menee toistoksi.

Tämä ei ole keskustelu alkoholismin olemuksesta, vaan läheisiippuvuudesta. Ehkäpä lähesiriippuvuuskäyttäytyminen on sitten aivojen välittäjäaineiden häiriötila, tai liittyy solurakenteisiin. :unamused:

No onhan tässä itselläkin välillä vaikeuksia pysyä mukana oman ajattelunsa juonessa. :laughing:

Alkoholismista on monenlaista tutkimusta, niin kuin on myös esimerkiksi tupakoinnin vaaroista. Jos ei itse ole lääketieteen ammattilainen tai -tukija, niin varmasti kysymyksen asettelu riippuu siitä, mitä tai ketä haluaa uskoa. Tuossa samaisessa artikkelissa todetaan että “Alkoholismi on myös monitekijäinen tauti, jossa ulkoiset tekijät ovat vahvasti mukana ja perinnölliset tekijät vaikuttavat osaltaan sairastumisalttiuteen.” jne.

Suomessa asiaa on tutkinut mm. Professori Matti Virkkunen.

Tiedän että tämä oli vähän asian vierestä, vaikkakin koskettaa otsikkoa.

Kyllät tässä on itse kenelläkin vaikeuksia pysyä aiheessa :laughing: Tuleepa mieleen lausahdus: “Kerron itsestäni kaiken joka hetki, muistamatta mitä olen sanonut tai kenelle”.

Tämä on joka tapauksessa hyvä aihe ja keskustelunaloitus.

Pakko vielä kommentoida OT:nä, että luin tuon ehdottamasi ketjun. Tuntuu, että aika monessa muussakin ketjussa Vähentäjien ja Lopettajien puolella tunnutaan lipsahtavan helposti henkilökohtaisuuksiin, ja asia hukkuu tämän alle enkä siksi jaksa ketjuja yleensä lukea saatikka kommentoida. Minusta täällä kotikanavan puolella ei toistaiseksi sellaista ilmiötä ole ollut ja toivoisin että asia olisi jatkossakin niin. Ylipäätään minusta täällä on oltu valmiita pohtimaan asioita eri kannoilta, jos ja kun aloitteita tulee. Mielipiteet ovat sulassa sovussa sekaisin keskenään, ja jokainen ottaa niistä sen mitä itselleen sopivaksi näkee ja jättää loput.

Kuka tässä on mennyt henkilökohtaisuuksiin? Mielestäni olemme koko ajan puhuneet asiasta/asioista, emme henkilöistä.