Kirjoituspyyntö: alkoholismin kehittyminen

Hyvä Päihdelinkin kävijä.

Olen Turun yliopiston opiskelija ja valmistelen progradututkimusta historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitokselle. Tutkimukseni aihe käsittelee kulttuurin, tunteiden ja valinnan keskinäisiä suhteita päihdeongelman syntymisen taustalla. Tavoitteeni on kasvattaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat päihdeongelman kehittymiseen ja millainen ongelma alkoholismi kulttuurinäkökulmasta on.

Kerään aineistoa moniosaisella ja kohdennetulla teemahaastattelulla, jonka jatkoksi olen muokannut kysymysrungon Päihdelinkkiä varten. Varsinaisiin haastatteluihin olen varannut muutaman tunnin, ja nähdäkseni sellainen aika saattaa kulua helposti kirjallisten vastausten kirjoittamiseen. Siksi kysymyksiin ja itse kirjoitustyöhön kannattaa varata runsaammin aikaa ja pohtia sitä kirjoituspyyntönä, jossa tarkoitus on kertoa kohdennetusti tietyistä asioista elämässä.

Tavoitteeni on, että saan elokuun loppuun mennessä kirjoitettua ensimmäisen version gradutyöstäni. Siitä syystä vastausaikaa on rajoitetusti. Toivon kaikkien halukkaiden palauttavan vastauksensa viimeistään 31.7.2012 mennessä.
Sähköpostitse: tatlaiaineisto@gmail.com
Postitse: Tommi Laitinen, Uskontotiede, 20014 Turun yliopisto


Tunnistetiedot, joita käytän vastaajan anonymisoinnissa (esimerkiksi mies/nainen, ikä tai vastaaja1/2/3) ja mahdollisesti tarkastaakseni onko iästä, sukupuolesta tai koulutustaustasta riippuvia tekijöitä, joihin olisi syytä keskittyä tulevissa tutkimuksissa.

Ikä:
Sukupuoli: M/N/muu
Koulutus/ammatti:
Sähköpostiosoite * :
Mistä syystä käyt Päihdelinkin palstalla:
Milloin joit ensimmäisen kerran:
Milloin joit viimeksi:

  • Jos vastaus lähetetään postitse. Tieto ei ole pakollinen. Lähetän sähköpostia vain siinä tapauksessa, jos minulle herää jokin lisäkysymys liittyen vastaukseen tai ehdottomasti kaipaan jonkinlaista täsmennystä siihen.

Asenteet alkoholinkäyttöä kohtaan lapsuudessa ja lapsuudenkodissa:

Luonnehdi perheesi suhdetta alkoholinkäyttöön lapsuudessasi?

Oliko alkoholi tai alkoholinkäyttö näkyvää lapsuudenkodissasi?

Millaisia tunteita muistat alkoholinkäytöstä heränneen, jos näit humalaisia?

Miten kaverisi/ystäväsi suhtautuivat alkoholiin ennen kuin aloitit itse säännöllisemmän käytön?

Millainen asenne sinulla oli alkoholinkäyttöä kohtaan ennen kuin aloitit alkoholinkäytön?

Alkoholin kokeilu/ensimmäinen kerta:

Kuvaile ensimmäistä kertaa, kun joit alkoholia? Mitä joit, keiden seurassa jne.

Mikä oli tuolloin juomisen tarkoitus ja millaisia tuntemuksia ensimmäiseen alkoholinkäyttökertaasi liittyi?

Alkoholinkäytöstä vaihtoehtoihin: mitä harrastuksia sinulla oli nuoruudessa tai ennen kuin aloitit alkoholinkäytön?

Miten alkoholinkäyttösi on vaikuttanut muihin harrastuksiisi?

Alkoholinkäyttöön liittyneet tunteet:

Millaisiin elämäntilanteisiin arjessa ja juhlassa juominen liittyi? Millaisia tunteita juomiseen liittyi?

Millaisissa tilanteissa alkoholi on helpottanut elämääsi?

Millä tavalla alkoholi nähdäksesi vaikutti käyttäytymiseesi?

Mitä hyötyä alkoholinkäytöstä sinulle oli?

Mitä vaihtoehtoja sinulla mielestäsi on ollut vaikeiden ja ehkä epämiellyttävienkin tilanteiden tai tunteiden käsittelemiseksi?

Miten (nyt) suhtaudut tekemiisi valintoihin? Olisitko voinut valita toisin? Jos niin miten?

Alkoholinkäytön rutinoituminen ja muuttuminen merkitseväksi merkitysjärjestelmäksi:

Aloitettuasi alkoholinkäytön, miten nopeasti siitä tuli säännöllinen tapa?

Missä vaiheessa alkoholinkäyttö mahdollisesti muuttui arkeasi ja elämääsi hallitsevaksi?

Miltä suunniteltujen tai tavoiteltujen alkoholinkäyttökertojen estymiset ovat tuntuneet?

Miltä on tuntunut, jos joku on puuttunut alkoholinkäyttöösi tai moittinut siitä? Miten olet toiminut ja suhtautunut moittijaan?

Päihdeongelman ylläpitovaihe:

Miten usein ja missä käytit alkoholia? Pyritkö pitämään juomisesi salassa, jos niin miten?

Millaisia tapoja sinulle syntyi alkoholinkäyttöön valmistautumisen, alkoholinkäytön tai –hankinnan ympärille? (esimerkiksi: kävitkö ostamassa aina samasta paikasta, samoja laatuja tai merkkejä, tai samoissa paikoissa tapaamassa samoja ihmisiä tai heidän seurassaan, tai varmistitko päivittäin sen, ettei alkoholi lopu asunnosta ja vetäydyit juomaan sitä yksinäisyydessä?)

Millä perusteella valitsit käyttämäsi alkoholin?

Miten olet kokenut, että alkoholinkäyttö on vaikuttanut ajankuluusi tai käsitykseesi ajankulumisesta?

Miten alkoholinkäyttö on vaikuttanut sosiaaliseen elämääsi, esimerkiksi lapsiisi tai vanhempiisi, parisuhteisiisi, kaveruus- tai ystävyyssuhteisiin?

Miten olet kokenut, että alkoholinkäyttö on vaikuttanut tunteisiisi ja tunne-elämääsi? Millaisia tunteita olet kokenut? Onko tunteisiisi mahdollisesti tullut myöhemmin, alkoholinkäytön lopetettuasi uusia sävyjä?

Päihteitä koskeva käyttäjätieto:

Mitä tiesit alkoholista ennen kuin aloitit sen käytön?

Mikä on käsityksesi siitä, miksi alkoholisoiduit?

Kiitos vastauksistasi.

Nostan viestini ylös, koska vastauksia on tullut toistaiseksi yksi ja vastausten saaminen on tärkeää. Jos vain on halua (jakaa kokemuksianne) ja aikaa vastata, vastatkaa ihmeessä. Aikaa on kuun loppuun asti.

Jos taas kaipaatte lisätietoa tutkimuksen aiheesta, voitte ottaa yhteyttä tai kysellä täällä. Pyrin pitämään tutkimuksen päämäärät ja lähtökohdat salaisina, koska silloin saattaisin vaikuttaa liikaa vastausten sisältöön.

P.S. ja lisäys. Kaikki saavat kirjoittaa, mutta erityisesti tällä hetkellä toivon vastauksia 20-40-vuotiailta miehiltä ja naisilta. Erityinen pula on miesvastaajista.