Kirjallisuusterapiaryhmän ilmoittautuminen alkanut!

Tervetuloa mukaan huumeiden käyttäjien läheisille tarkoitettuun kirjallisuusterapian menetelmin toimivaan VOIMASANA –ryhmään! Ryhmä sopii kaikille, eikä siihen osallistuminen vaadi erityisiä kirjallisia kykyjä tai kirjallisuuden harrastaneisuutta.

Mikä?
Kirjallisuusterapia on ryhmäterapiamuoto, jossa omista elämänkokemuksista kirjoitetaan ja puhutaan kirjallisuusterapeuttisten harjoituksien avulla. Ryhmän tavoitteena on terapeuttisen kirjoittamisen ja vertaistuen avulla parantaa ryhmän jäsenten itsetuntemusta, herättää toivoa, tarjota kanava itseilmaisulle ja tunteiden sekä auttaa irtaantumaan omaisen päihteidenkäytön tuottamasta häpeästä.

Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä kirjoittaminen luo keskinäistä luottamusta ja yhteisyyden tunnetta. Ajatusten jakaminen ja vuorovaikutus avartavat omia näkemyksiä. Toisten osoittama empatia ja ymmärrys ovat ryhmään osallistumisen parhainta antia. Ryhmässä minäkuva selkiytyy, identiteetti ja itsetunto vahvistuvat muiden jäsenten ja ohjaajan antaman tuen kautta. Usein kirjoittaminen aktivoi myös muistoja, jotka ovat olleet unohduksissa jopa vuosikymmeniä. On tärkeää kirjoittaa myös positiivista kokemuksista ja tunteista, erityisesti tulevaisuuteen positiivisesti suhtautumista edistetään sopivilla tehtävänannoilla.

Missä ja koska?
Anonyymi ja luottamuksellinen ryhmä kokoontuu online-tapaamisiin Päihdelinkkiin avattavalla suljetulla keskustelualueella 12 kertaa kevään aikana ajalla 12.3.-31.5.2013.Tapaamisen viikonpäivän ja kellonajan sovimme yhdessä niin, että tapaamisajat sopivat mahdollisimman monelle. Ryhmässä jokainen saa kirjoittaa itseään askarruttavista asioista. Lisäksi ohjaaja antaa viikoittain vaihtuvia kirjoitustehtäviä. Online-istuntoihin liittyy yksi tai useampi lyhyt kirjoitustehtävä.

Online-istuntojen yhteydessä kirjoitetut tekstit palautetaan heti, lisäksi joka kerta annetaan kotitehtävä, jonka tekemiseen on viikko aikaa. Ennen seuraavaa istuntoa tehdyt kirjoitukset palautetaan kaikkien luettavaksi. Viikon ajan ryhmän jäsenillä on mahdollisuus kommentoida toistensa tekstejä ja keskustella niistä ja seuraavan viikon netti-istunnossa kirjoitusten herättämistä ajatuksista. Seuraavan istunnon alussa ajatukset kootaan vielä yhteen.

Kenelle ja miten?
Ryhmään otetaan 12 huumeiden käyttäjän omaista tai läheistä . Ilmoittautumisaika on 25.2.-10.3.2013. Ryhmä on niin sanottu suljettu ryhmä, ryhmän alettua sinne ei oteta enää uusia osallistujia eivätkä ryhmän ulkopuoliset henkilöt pääse lukemaan kirjoitettuja tekstejä. Ryhmään ilmoittautumisen yhteydessä tehdään osallistujille alkukysely.

Ryhmää ohjaa FM, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Kähmi. Ryhmän toimintaa seuraa lisäksi Irti Huumeista ry:n vastaava psykoterapeutti KatjaMinna Hakasaari. Ryhmäläiset voivat lähettää kysymyksiä myös KatjaMinnalle palstan kautta koko ryhmän ajan.

Toiminnasta vastaa A-klinikkasäätiö ja Irti Huumeista ry.

Ilmoittautudu mukaan tästä.

Lisätietoja ryhmästä: paihdelinkki@a-klinikka.fi

Mahtavaa että tällainen järjestetään!

Tervehdys,
tervetullut ryhmä ainakin itselleni ja uskon, että monelle muullekin miehelle. Olen yrittänyt selvittää, mikä organisaatio järjestäisi vain miehille tarkoitetun ryhmän, mutta sellaista ei ole ainakaan toistaiseksi löytynyt. Ilmoituksia kyllä on ollut, mutta mikään niistä ei ole toteutunut. Tukihenkilönikin kannusti minua kokeilemaan myös tätä terapiamuotoa.

Kokeilin aikanaan erästä seurakunnan järjestämää oma-apuryhmää, joka oli tarkoitettu ei pelkästään huumeidenkäyttäjien läheisille vaan kaikille, joilla oli ongelmia kotona. Mukana oli erilaisia läheisiä eri tilanteinensa, mutta minä olin ainoa jonka perheessä oli tämä huumeongelma. Kun mainitsin sanan huumeet, niin muut ryhmäläiset tuntuivat ikäänkuin säikähtävän, vetäytyvän torjunta-asemiin ja sulkeutuvan, minkä silloin koin pelkästään itseäni syyllistäväksi. Samoin toimivat ryhmän vetäjät, tai ainakin minusta niin tuntui. Homma ei siis toiminut lainkaan, olinhan hakemassa itselleni apua ja tukea enkä päinvastoin lisäahdistusta ja syyllisyyttä. Nyt tilanne voisi olla toisin, kun olen tätä asiaa melko perinpohjaisesti käsitellyt.

Ajattelin kyllä ilmoittautua mukaan, kun se on mahdollista - siis huomenna.

Hei,

tervetuloa mukaan ryhmään! Aloitamme ensi viikolla, alustava tapaamisaika on torstaisin klo 18.30 mikäli tämä ryhmäläisille sopii.

t: Karoliina Kähmi

Hei,

torstai ei sittenkään sovi, tuli toinen ryhmä siihen päällekkäin. Tapaamme siis tiistaisin tai keskiviikkoisin, katsotaan kumpi ilta ryhmän osallistujille sopii paremmin.

t: Karoliina

Terve,
minulle sopii paremmin tiistai kuin keskiviikko.