Kertokaas...

Kertokaa kokemuksianne AA-ryhmistä? Kaipais vertaistukea ? mutta vaikee mennä AAryhmään… ja jos menee A-klinikalle,niin onko ne tiedot sitten "kaikkien nähtävissä " vai miten? Että näkeekö sitten kaikki lääkärit ja muut hoitotahot kaiken A-klinikan tiedot?

^ Ei nää kaikki. Siinä on myös ero, että kuuluuko se A-klinikka A-klinikkasäätiöön vai onko se joku kunnallinen päihdeklinikka, joita myös kutsutaan puhekielessä “A-klinikoiksi”, ainakin Helsingissä.

Esim. Helsingissä päihdepoliklinikka (so called “A-klinikka”), käyttää tietojärjestelmää, jossa tiedot näkyy vain Helsingin kaupungin päihdehuollon sisällä. Ne ei siis näy esim. terveysasemalle, sosiaalihuoltoon tai muualle sote-alalle, jotka käyttää kaikki eri asiakastietojärjestelmiä.

A-klinikkasäätiön tiedot puolestaan näkyy varmaan vielä rajallisemmalle porukalle.

Nyt on kuntien käyttöön tulossa kuitenkin uusi Apotti -niminen tietojärjestelmä, joka kerää samaan järjestelmään tietoja entistä laajemmalta alalta sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakkaiden tietoja ei saa kuitenkaan katsella ilman että se liittyy jotenkin työtehtäviin, tai ilman asiakkaan kirjallista lupaa.

AA-ryhmistä ei kannata muodostaa mielipidettä tämän foorumin juttujen perusteella, vaan kannattaa mennä käymään ryhmässä jos sellaisen löytää. Se ei maksa mitään eikä velvoita mihinkään.

Vielä noista asiakastietojen näkymisestä.

Päihdehoidon tiedot ovat ikäänkuin omassa lokerossaan terveydenhoidon ja sosiaalityön rajalla, ja näkyvät hyvin rajoitetusti minnekään. Tämä pätee myös uuteen Apotti-jörjestelmään, joka tulossa pian käyttöön Helsinkiin.

THL:n ohjeistuksessa sanotaan näin:
Päihdehuolto on erityisryhmälle suunnattu palvelutehtävä, jonka asiakastietojen näkyvyys on rajattu tavallista tarkemmin.

Päihdehoidossahan jotkut palvelut kuuluvat ikäänkuin terveydenhoidon tai sairaanhoidon piiriin (katkaisuhoito, lääkehoidot) ja jotkut puolestaan sosiaalityön puolelle, esim. maksusitoumukset hoitoihin ja asumispalveluihin, ja jotkut palvelut ovat vain päihdetyötä (esim. kuntoutus).
Sen vuoksi päihdetyössä työskentelee sekä hoitotyön että sosiaalityön ammattilaisia, joiden käyttämissä tietojärjestelmissä voi olla pieniä eroja jopa saman työpaikan sisällä.

Psykiatrialla saattaa olla näköyhteys päihdehoidon tietoihin, samoin kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijällä. Tietoja ei saa kuitenkaan katsella, ellei työtehtävät ehdottomasti edellytä sitä. :bulb: