Henkinen ja sosiaalinen väkivalta

Jatkumona Naisten väkivaltaisuus- ketjuun pistetään tänne tällainenkin lepopäivän kunniaksi. Myös kiusaaminen ja sen aiheuttama viha on ollut puheenaiheena viime aikoina. Fyysisen väkivallan taustalla on yleensä syvempiä sosiaalisia ongelmia, väittäisin. Päihteet madaltaa kynnystä alkaa väkivaltaiseksi, mutta ne eivät kokonaan selitä sitä.

Sen sijaan uskaltaisin väittää että pahaa oloa tuottavalla tavalla olla kanssakäymisessä muiden kanssa on syy- yhteys päihteidenkäyttöön.

Puhutaan siis sosiaalisesta ja henkisestä väkivallasta. Oletko kokenut? Millaista? Oletko itse harjoittanut? Miten? Oletko vammautunut? Sijaitseeko mustelmasi aivoissa?

Suomessa erittäin väkivaltainen tapa olla sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa. Täällä asustaa ilkeämielinen ja pahansuopa kiusaajakansa, joka ei tiedä miten olla rakentavasti toisten kanssa tekemisissä. Ihmissuhteisiin liittyy aina jonkinlaista hienovaraista pahaa oloa tuottavaa toimintaa, ja usein se koetaan niin normaaliksi, ettei sitä edes huomata. Asennemaailmaa kuvaa hyvin esim. vouhkaaminen sananvapaudesta. Sananvapautta pitääkin puolustaa. Mutta eikö tuossa kaikessa ole alusta asti ollut sellainen sävy, että suurin huoli on siitä, ettei vain meidän vittuilunvapauteemme olla kajoamassa? Ainahan meillä on ollut itsestäänselvä vapaus iskeä väkivaltaisin sanoin juuri sinne mikä on toiselle pyhää.

Sananvapaus on myös vapautta sanoa ystävällisiä, kohteliaita toista ihmistä kunnioittavia sanoja. Mutta se ei taida olla pääasiana mielessä silloin kun sananvapautta puollustetaan.

Henkinen ja sosiaalinen väkivalta aiheuttaa yhtä pahaa jälkeä, ja jopa pahempaa kuin fyysinen. Tässä on hyvä artikkeli perheessä tapahtuvasta henkisestä väkivallasta:

vachss.com/av_dispatches/disp_9408_a.html