Hei kaikki 15-17-vuotiaat!

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Savonia- ammattikorkeakoulusta Kuopiosta. Olemme kolmannen vuoden opiskelijoita ja teemme nyt opinnäytetyötämme, jonka aiheena on ”nuorten päihteettömyyden
edistäminen” ja toivoisimme saavamme sinulta mielipiteesi.

Toivoisimme, että kirjoittaisit kirjoitelman aiheesta nuorten päihteettömyys ja sen edistämisen keinot. Tekstin tulisi olla vähintään puoli A4 sivua pitkä.

Kirjoitelmat saavat olla vapaamuotoisia, mutta toivoisimme, että käsittelisit kirjoitelmassa seuraavia kysymyksiä:

  • Miten koen nuorten päihdekäyttäytymisen?
  • Mitä päihteettömyys mielestäni on?
  • Miten aikuiset voisivat tukea nuorten päihteettömyyttä?

Kirjoita loppuun ikäsi ja sukupuolesi.

Odotamme kirjoitelmaanne viimeistään 1.2.2012. Valmiin kirjoitelman voit lähettää sähköpostiosoitteeseen

henna.m.isokangas@edu.savonia.fi tai
laura.j.koponen@edu.savonia.fi

Mahdollisia lisätietoja tutkimuksestamme voit tiedustella edellä mainituista sähköpostiosoitteista.

Kaikki kirjoitelmat käsittelemme luottamuksellisesti ja hävitämme ne asiaan kuuluvasti. Valmiissa työssä ei tule esille mitään, mistä voisi kirjoittajan tunnistaa (esim. nimimerkkiä).

Yhteistyöterveisin;
Henna Isokangas ja Laura Koponen