Etsin haastateltavia pro gradu -tutkielmaan

Hei,
olen sosiaalityön opiskelija Turun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaa alkoholiperheessä lapsuutensa eläneiden tuensaannista. Tarkoituksenani on tutkia millaista tukea alkoholiperheessä eläneet ovat lapsuudessaan saaneet ja millaisen tuen he olisivat kokeneet itselleen lapsuudessaan hyväksi tai tarpeelliseksi.

Tuella tarkoitan kaikkea niitä asioita, joiden alkoholiperheessä elänyt lapsi/nuori on kokenut tai olisi kokenut vaikuttavan tilanteeseensa myönteisellä tavalla tai joiden kautta hän on kokenut olonsa turvallisemmaksi. Kyseessä voi siis olla mitä tahansa kuten esimerkiksi kaverit, isovanhemmat, joku muu aikuinen, viranomaisen apu tai harrastus.
Tutkielmaan osallistumiseen ei vaikuta se, millaista tukea alkoholiperheessä elänyt on lapsuudessaan saanut tai eikö hän mahdollisesti ole saanut tukea lainkaan.

Haen tutkielmaani noin 18–30 -vuotiaita lapsuudessaan alkoholiperheessä eläneitä. Alkoholiperheeksi määrittelen perheen, jossa toinen tai molemmat vanhemmat ovat käyttäneet alkoholia lasta/nuorta häiritsevällä tavalla. Tutkielma toteutetaan haastatteluin. Välimatkojen vuoksi toivoisin, että haastattelut voisi toteuttaa Varsinais-Suomen, Uudenmaan tai Pirkanmaan alueella tai niiden lähettyvillä.

Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia. Haastateltavien anonyymisyys suojataan poistamalla tunnistetiedot. Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkielmassa tavalla, jossa tutkittavia tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi välittömästi tunnistaa.

Mikäli olet halukas osallistumaan tutkielmaani, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen nkhakk@utu.fi. Lisätietoja tutkielmasta voi myös kysellä samasta osoitteesta.

Toivottavasti mahdollisimman moni tutkielmaani sopiva ottaa yhteyttä ja näin ollen auttaa minua tutkielmani tekemisessä.
Kiitos!

Noora Häkkinen
Sosiaalitieteiden laitos
Turun yliopisto

Hei!
Olen saanut haastattelut tehtyä.
Kiitos kaikille!

Terv.
Noora