Bill W ja Tri Bob Vapaamuurareita?

Luin tällaisen väitteen eräältä keksustelupalstalta… Mikä on näiden miesten yhteys Vapaamuurariliikkeeseen joka on paljon AA:ta vanhempi? Vapaamuurariuden Ylipappina pidetään usein 33-asteen muuraria, Albert Pikeä…

“Ne, jotka etenevät muurariuden asteissa, saavat käsiinsä kaukaisimman menneisyyden pyhimmät ja tärkeimmät vertauskuvat, vertauskuvat, jotka tunnettiin kauan ennen kuin kuningas Salomonin temppeli oli rakennettu opettamaan niille, jotka ymmärsivät, mutta peittämään ulkopuolisilta, syvimmät ja mystisimmät opinkappaleet Jumalasta, maailmankaikkeudesta ja ihmisestä. Ne veljet, jotka todella etenivät asteissa ja omaksuivat nämä vertauskuvat käyttäen niitä ilmaisemaan samaa pyhää ja salattua oppia, selittivät niitä aivan toisella tavalla, kuin niitä loosheissamme nykyään selitetään. Siihen käsitykseen olen ainakin minä tullut kärsivällisen työn ja syvän mietiskelyn jälkeen. Uskon ja olen valmis uskoni todistamaan, että vapaamuurariuden tärkeimmät vertauskuvat, kaikki, jotka todella ovat vanhaa perintöä, opettavat suuren ja laajan uskonnonfilosofian perusaatteita. Ne esittävät hieroglyfisesti määrättyjä, syviä aatteita, kuten jumaluuden olemassaoloa, sen ilmenemistä ja sen toimintaa, ne esittävät maailmankaikkeuden harmoniaa, puhuvat luovasta sanasta ja jumalallisesta viisaudesta, kertovat jumaluuden ja ihmisyyden ykseydestä, henkisestä, älyllisestä ja aineellisesta elämästä luonnossa ja ihmisessä sekä aatteista, jotka aina ovat uskonnoissa uudelleen esitetyt ja joita kaikkina aikoina on opetettu suurissa filosofisissa koulukunnissa. Kaikkia näitä suuria oppeja esittävät myös muurariuden vertauskuvat ja se juuri on totista muurariutta. En kuulu niihin, jotka sanovat, ettei muurarius ole uskontoa, vaan päinvastoin uskon, että vain se veli on todellinen muurari, joka kykenee itselleen selittämään nämä muurariuden uskonnolliset vertauskuvat.”