Avominnen luennot ja hoitoon hakeutuminen

Nonniin eli luen Viimeinen pisara kirjaa, missä on selvät ohjeet miten holisti pitää ohjata hoitoon ja tässä ne nyt tulevat :slight_smile:

"Ota yhteyttä Avominneen. Ohjaa alkoholisti Avominnen infoluennolle ja jos olet läheinen, lähde itse mukaan. On tärkeää että läheiset tulevat alkoholistin kanssa yhdessä luennolle, että kaikki ymmärtäisivät, kuinka vakavasta sairaudesta on kyse. Luennolla ammattilaiset havahduttavat alkoholistin tiedon avulla. Minnesota-mallin filosofiassa yksi tärkeimpiä periaatteita on, että hoitoontulohetken motivaatio ei ennusta hoidon lopputulosta. Lähes 80 % Avominnen sairauskäsitys-luennoille tulevista on selkä seinää vasten, esimerkiksi avioerouhanalla.

Alkoholisimin ehkä näkyvin piirre, oman tilan kieltäminen hälvenee, kun ihminen saa rauhassa luennon aikana verrata omaa tilaansa alkoholismista annettavaan tietoon. Luento kestää noin 2,5 tuntia. Usein läheisenkin hämmästykseksi ulkoinen motivaatio on muuttunut sisäiseksi motivaatioksi luennon aikana, ja potilaalle syntyy halu sitoitua hoitoon. Ihminen on saanut sairauden tunnon ja ymmärtää että jos hän ei lähde hoitamaan sairauttaan hänen käy huonosti. Sairauden omakohtainen ymmärtäminen antaa toivoa ja vähentää syyllisyyden taakkaa. Ihminen ymmärtää että ei olekaan mielisairas vaan alkoholisti." s. 80

Kirjan kirjoittaja on sitä mieltä että alkoholisimin hoitamiseksi tarvittaisiin alkoholismin hoitamista pakkokeinoin, koska alkoholismisairauteen kuuluu ettei siihen sairastunut ymmärrä omaa tilaansa. "Hän on sairautensa akuutissa vaiheessa tavallaan “syyntakeeton” hieman kuten psykoottinen ihminen. s.94…“Poikkeuksetta kaikki sairaudesta selvinneet ovat kiitollisia niille, jotka uskalsivat puuttua tilanteeseen, puuttuivat hänen “itsemääräämisoikeuteensa” ja passittivat hänet hoitoon.”

Avominnen sivuilta:

Luennot
Varaa paikkasi luentotilaisuuteen “Millainen sairaus alkoholismi on?”. Tilaisuus on maksuton ja sen jälkeen on mahdollista keskustella mm. hoitoon liittyvistä asioista.

Erikseen mainittavissa LÄHEISINFO:issa luennon painopiste on läheisten roolissa. Toivomus olisi, että kaikki läheiset kävisit alkoholismi-infossa ennen läheisinfoon osallistumista. LÄHEISPAINOTTEISEEN infoon tultaessa ei tarvitse käydä erikseen alkoholismiluennolla vaan se pitää sisällään molemmat.

Alkoholismiluennoille tullaan usein yhdessä läheisen/läheisten kanssa, mutta läheiset ja holistit voivat tulla myös erikseen. Luennon paikan ja ajan perässä on suluissa luennon vetäjä ja hänen puhelinnumeronsa. Ilmoita luennolle tulevien määrä (nimiä ei tarvitse ilmoittaa) sille luennoitsijalle, jonka luennolle olet menossa ( miel. viimeistään kahta tuntia ennen luennon alkua). Huom! Luennolle ei kannata tulla päihteiden vaikutuksen alaisena tietopuoleisen painotuksen takia. Kesto on n. 2,5h. Toimipisteiden sijainnit ja karttatiedot löydät kohdasta yhteystiedot.

Huom! Infoluentojen yhteydessä on mahdollisuus ostaa “Viimeinen pisara”-kirja. Jos ostat kirjan, varaa mukaasi tasaraha 25eur/kirja.

Seuraavat luennot:

Helsingin toimipiste sunnuntaina 28.7. klo 15.00 (Marja Kanu 045 656 9040)
Tampereen toimipiste tiistaina 30.7. klo 18.00 (Kati Kauppinen 044 484 6396)
Oulun toimipiste torstaina 25.7. klo 17.00 (Anu Pörhö 045 106 9800) Ilm. viim. to 25.7. klo 14.00 mennessä.
Rovaniemen toimipiste perjantaina 26.7. klo 18.30 (Sari Eskola 045 3100 121)

Tampereen toimipiste torstaina 22.8. klo 17.30 LÄHEISPAINOITTEINEN luento päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen (Kati Tommila 045 262 7410)

avominne.fi/

mahtava avominne paikka on kauhajoella oikeahetki nimisenä toimii.raahasin mieheni sinne luennolle…j
pitävät joka tiistai. Suosittelen. Eipä tuo mies hoitoon menny. Mut lähtipä sinne luennolle kuitenki. Ite siitä sai kyllä paljon.