Asiantuntijavastauksista

Varsinkin nyt näin lakiteemaisella viikolla toivoisin että meidän ei tarvitsisi sokeasti luottaa asiantuntijaan, vaan vastaukseen liitettäisiin myös linkit mainittuihin lainkohtiin.

Olette varmasti ammattitaitoisia henkilöitä mutta 90-luvun päihdevalistus on tehnyt minusta obsessiivisen kyseenalaistajan ja haluan mustaa valkoisella.

Viikko on harmillisen lyhyt aika kaiken oleellisen esiin tulolle, joten linkkaaminen lakiteksteihin olisi myös omiaan ohjaamaan ihmisiä jatkossa oma-aloitteeseen lakitekstien lukemiseen. Jo se että jää mieleen minkä nimisiä lakeja on olemassa, auttaa hahmottamaan mistä etsiä.

Monestihan myös oikeaan tulkintaan ei välttämättä riitä, että lukee kyseisen lainkohdan, vaan pitää tuntea muualla määriteltyjä periaatteita ja kenties ennakkotapauksia.

Esimerkiksi Rikoslaki - 50 LUKU Huumausainerikoksista - 2 a § Huumausaineen käyttörikos
finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1 … 001#L50P2a
Suoran linkin saa, kun klikkaa oikealla olevasta sisällysluettelosta oikean luvun, etsii oikan pykälän ja lisää osoiterivin perään P(x) jossa (x)=pykälän numero.

Finlexistä löytyy myös oikeuden ratkaisuja, joita lukemalla voi paremmin hahmottaa, miten lakeja tulkitaan finlex.fi/fi/oikeus/
Tässä esimerkiksi nämä tuoreimmat Korkeimman oikeuden ratkaisut kotietsinnästä huumausaineen käyttörikosepäilyyn liittyen:
finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140057
finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140058