Alkoholisteille korotettu työmarkkinatuki!

Maamme korvikkeiden käyttö johtuu pääosin riittämättömästä työmarkkinatuesta. Riittävä työmarkkinatuki (netto) olisi sellainen, jolla saa 5 pulloa Gambinaa per päivä (hyvin tyypillinen kohonneen toleranssin miehille) ja 20 €/päivä sekalaisiin menoihin eli 1.800 €/kk netto. Maksamalla kunnollista työmarkkinatukea alkoholisteille saataisiin myös kotimaan kulutuskysyntää kasvatettua ja sitä kautta taantumaa tasoitettua. Alkoholistien työmarkkinatuki tulisi olla vastikkeellista siten, että sen saamiseksi olisi suoritettava Alkoholistin alempi ammattitutkinto, joka olisi tietopuolinen peruskysymyksiä sisältävä tentti. Kysymyksiä esim. Mitä tarkoittaa Lasolin tömäyttäminen? Mikä on juoksupullo? jne. Tämä tutkinto tulisi rinnastaa viran haussa maisterin tutkintoon.

Jatkotutkinnoksi tulisi luoda Alkoholistin ylempi ammattitutkinto, joka oikeuttaisi 5.000 € nettokorvaukseen per kuukausi ja joka rinnastettaisiin viran haussa tohtorin tutkintoon. Tentti olisi vaativa, ja vain osa sen läpäisisi kerralla. Laajaa yleissivistystä mittaavina kysymyksinä esim. mikä on kiljun lempinimi Porvoossa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. (V: höntön tönttö, mörri, mulju) tai miksi “Ekon” pontikka on parasta (V: maustettu vaniljalla).

Luomalla tutkintótavoitteet ja niihin liittyvät korotetun työmarkkinatuen määrät voimme:

  • lisätä korkeakoulutettujen määrää (SDP:n tavoite 70%)
  • luoda alkoholisteille mielekästä opiskelua
  • lopettaa maamme korvike- ja kiljukulttuurin (kansallinen häpeäpilkku)
  • kasvattaa kotimaista kulutuskysyntää ja siten parantaa lamaa
  • lopettaa köyhyydestä johtuvan koulukiusaamisen (alkoholistien lapset)
  • luoda taloudellista tasa-arvoa
  • luoda alkoholisteille urakehitys: peruspäivärahalainen, alempi Alkoholistin ammattitutkinto ja ylempi Alkoholistin ammattitutkinto (jota läheskään kaikki eivät saavuttaisi)
  • lisätä ravintola-alan kysyntää (“kuusibaarin” ohella alkoholisteilla olisi varaa ravintoloihin)