12. askel, hengellinen herääminen

Koettuamma hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman toisille sekä toteuttaa naitä periaatteita kaikissa toimissamme.

Olemme siis jo kokeneet jotain, hengellisen heräämisen. Mitä se on? Omalla kohdallani näen sen olevan tila, jossa en koe ympäristöäni negatiivisena. Näen ja koen ympäristön kauneuden ja hyvyyden, sekä tunnen kiitollisuutta (en ylpeyttä) siitä, mitä minulla on. Olen siis kokenut persoonallisuuden muutoksen. Aiemmin koin ympäristön negatiivisena, vittumaisena, pahantahtoisena, vaativana ja uhkaavana

Nämä muutokset olen havainnut 10. askeleen hengessä tutkiessani itseäni ja muita. Negatiivisia tunnetiloja kohdatessani pyrin aina tarkastelemaan perimmäistä syytä rektiooni. Käsittääkseni ihmisen perimmäisen tarkoituksen pitäisi aina olla hyväntahtoinen. Näitä nettikeskustelujakin seuratessa käytän samaa ajattelutapaa ja usein olen näkevinäni, että ihmisten perimmäinen tarkoitus on joku muu kuin toisten auttaminen tai sanoman saattaminen.

Kun siis olen kokenut hengellisen heräämisen ja minussa on syntynyt vilpitön halu auttaaja olla ymmärtäväinen, ystävällinen ja positiivinen. Olen siis avoin, rehellinen ja helpostilähestyttävä. Tuo halu on läsnä koko elämässäni, ei vain suhteessani vielä kärsiviin alkoholisteihin. Mitä läheisempi ihminen minulle tunnetasolla on, sitä voimakkaampi tuo halu on. Uskon 12. askeleen siis lähtevän sisimmästäni automaattisesti, kun olen kokenut hengellisen heräämisen. Se ei enää ole askel, jota pyrin tietoisesti suorittamaan.